Read Stories 🌏U R My World🌏(Completed) - TeenFic.Net

Romance

Updating

02-10-2023

🌏U R My World🌏(Completed)

11,844 likes / 215,696 reads
IDOLကိုအရမ်းချစ်မိသွားတဲ့Fan Girlလေးနဲ့ခပ်ချေချေIDOL Girlလေးကြားကအချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်
May be you like?
Aru Shah Incorrect Quotes/Memes #6

Aru Shah Incorrect Quotes/Memes #6

3,189 163 182

Oh my gosh. Another one! Read the first 1000 too!…

help

help

0 0 1

title…

czasami szczęście potrafi runąć jak domek z kart

czasami szczęście potrafi runąć jak domek z kart

3 0 2

Ada Bednorz dla znajomych i bliskich jest uważana za szczęśliwą żonę lecz prawda jest tak że od dawna jej życie nie jest usłane różami .Czy da radę i na nowo poukłada życie z mężem czy jednak nie da rady i będzie musiała wyjawić ich największy sekret rodzinnie i znajomym…

rough. || once upon a time

rough. || once upon a time

0 0 1

𝐓𝐞𝐧 𝐲𝐞𝐚𝐫 𝐨𝐥𝐝 𝐋𝐮𝐜𝐲 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐬 𝐢𝐬 𝐜𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭𝐥𝐲 𝐝𝐨𝐢𝐧𝐠 𝐩𝐫𝐞𝐭𝐭𝐲 𝐠𝐨𝐨𝐝 𝐢𝐧 𝐥𝐢𝐟𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐢𝐬 𝐮𝐧𝐭𝐢𝐥 𝐡𝐞𝐫 𝐢𝐝𝐢𝐨𝐭𝐢𝐜 𝐭𝐰𝐢𝐧 𝐛𝐫𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐝𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐛𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐦𝐞𝐧 𝐰𝐡𝐨 𝐚𝐛𝐚𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞𝐦 𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐢𝐧𝐭𝐨 𝐡𝐞𝐫 𝐥𝐢𝐟𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐚𝐤𝐞 𝐨𝐟 𝐬𝐨𝐦𝐞 𝐜𝐮𝐫𝐬𝐞.…

ဒေါက်တာကျန်း

ဒေါက်တာကျန်း

8,679 1,330 30

Title -Dr. Jiang Is Pregnant With His Nemesis's Child…

Ninja Turtles Bio

Ninja Turtles Bio

6 3 4

Showing the characters, story, and cast…

《오엠지토토》(최신코드GG99 정글주소.COM) OMG주소 오엠지벳추천코드 먹튀흥신소 핸디 꽁포야 배당 배트맨토토 화이트벳주소 네임드사다리사이트

《오엠지토토》(최신코드GG99 정글주소.COM) OMG주소 오엠지벳추천코드 먹튀흥신소 핸디 꽁포야 배당 배트맨토토 화이트벳주소 네임드사다리사이트

0 0 1

《오엠지토토》(최신코드GG99 정글주소.COM) OMG주소 오엠지벳추천코드 먹튀흥신소 핸디 꽁포야 배당 배트맨토토 화이트벳주소 네임드사다리사이트 #슈어맨공식보증업체 1위 정글토토 정글벳안전 토토사이트 순위 상위권을 차지한 정글벳 토토 사이트 중에서도 뛰어난 자본력과 다양한 이용 혜택으로 주목을 받고 있습니다.오픈형 유럽형 배당을 제공하며, 다양한 스포츠 경기를 발매하는 것은 물론배팅 옵션 역시 해외 배팅 사이트처럼 풍부한 옵션, 기준점을 제공하고 있습니다.평생도메인 : 정글주소.COM가입코드 : GG99경기가 시작되면 배팅이 불가능한 일반 토토사이트와 다르게 정글에서는 라이브 배팅이 가능합니다.카지노는 해외 정식 에볼루션 게임을 발매하였으며, 1000개 이상 다양한 슬롯으로 다양한 플레이어들의 수요를 충족하겠습니다.이외에도 정글에서는 럭키 게임, 파워볼, 파워 사다리, 바카라, 주사위까지또한 정글은 이제 막 배팅을 시작하려는 '뉴비' 회원들에게는시작 지원금을 제공하며, 이벤트 혜택의 통이 커 신규 유저들이모두 혜택을 받으며 가벼운 마음으로 시작할 수 있게 돕습니다. ※신규 가입 이벤트※ 시작 지원금 이벤트, 첫 배팅 이벤트,레벨업 이벤트, 랜덤 쿠폰 지급 등다채로운 혜택 속에서 신규가 적응할 때까지 적절한 환경을 제공해초보 유저부터 초고자본 고수 유저까지 유입률이 많은 편입니다.평생도메인 : 정글주소.COM가입코드 : GG99도메인접속불량시 & 고객센터 문의텔레 : @CKCK363#오엠지주소 #오엠지신규가입 #오엠지도메인 #오엠지먹튀검증 #오엠지사이트 #오엠지추천코드 #오엠지평생주소 #오엠지회원가입 #오엠지보증업체 #오…

Synthetic Thoughts: From Monkeys to Men

Synthetic Thoughts: From Monkeys to Men

17 0 20

In the near future, Elon Musk's Neuralink aims to connect human minds to computers. "Synthetic Thoughts: From Monkeys to Men" explores the evolution of this revolutionary technology, its triumphs, setbacks, and ethical implications. The narrative begins with Musk's dream of enhancing human abilities through AI, leading to Neuralink's inception. They venture into neuromorphic engineering, modeling the human brain's neural networks in silicon to bridge the digital and organic worlds.Initial tests in a Biodome showcase monkeys controlling tech through thought, marking significant progress. However, challenges like technical issues, unpredictable results, and animal rights concerns emerge. The media's spotlight on Neuralink sparks debates. Is it the future's beacon or a looming disaster?As the tech matures, the chip becomes robust, setting the stage for human trials, emphasizing the balance between tech marvels and the human experience. "Synthetic Thoughts" is more than innovation; it's about human progress in the digital era and the ethical quandaries it ignites.…

The Stars Beyond Our Gaze

The Stars Beyond Our Gaze

4 0 1

A journey of an "aromantic" to reach his goal of discovering the truth behind the concept of falling in love, but in pursuit of said love, attracts that attention of a certain person that you never thought would be so enamored with him.…

Divided | A Warrior Cats Fanfiction

Divided | A Warrior Cats Fanfiction

43 0 11

Jaypaw's only concerns as an apprentice of ForestClan, one of the two Clans living on the island, are his Clanmates' safety and becoming a warrior. Until cats start disappearing, that is--including his own sister, Creampaw. So when Jaypaw's other sister, Bumblepaw, begins having odd dreams about cats trapped on the mainland, Jaypaw opens a whole other box of concerns.Thrilling scenes of being chased by dragons and other creatures, strange dreams about even stranger cats, and magical abilities--This dystopian world-set Warriors fanfiction will transport you to worlds you didn't know existed.__________________________________________________________________________Read this story on DeviantART at https://www.deviantart.com/ijustwantwarriors125/art/Divided-Prolouge-Warriors-Fanfiction-961046712__________________________________________________________________________**NOTE: The story contains some crossover elements you should know of (mainly so I don't get copyrighted):The Story Thieves in chapter 2 and mentioned throughout the story are from a book called "Story Thieves" by James Riley. The specific characters I used from this book are Owen(Finchwing), Bethany(Honeyheart), and Kiel(Blackpelt). Meerkat and Crash in chapters 4 and 5 are OCs based off of the Wings of Fire book series. Crash is the dragonet of Tsunami and Riptide, and Meerkat the dragonet of Moonwatcher and Qibli. Caramel is also a WOF OC, haven't decided about her parents yet. Maybe adopted daughter of Winter or something. That part isn't super relavent to this specific story, however.Will update if more crossover elements are added.…