M778060ScriptRootC1309847
Read Stories Transcendence - A Yu-Gi-Oh Fanfiction - TeenFic.Net

Fanfiction

Updating

28-03-2022

Transcendence - A Yu-Gi-Oh Fanfiction

25 likes / 1,236 reads
(Cover art by ChiineArtist on DeviantArt)

Long ago, when the pyramids were still young, mighty Egyptian kings played a game of great and terrible power. However, these "Shadow Games" soon erupted into a war that threatened to destroy the entire world, that is until a brave and powerful young pharaoh locked the magic away, imprisoning it within the seven mystical Millennium Items.

Many millennia later in the 1960s, Solomon Moto has retrieved the Millennium Pendant, now called the Millennium Puzzle, from the Tomb of the Nameless Pharaoh. Over the years, however, no one has been able to assemble the puzzle. That is until Solomon's grandson, Yugi, finds the puzzle in the family game shop and spends eight years trying to solve it. Now that he's solved it, his adventure has begun.

After 5,000 years, the powers of the Millennium Puzzle have been unlocked, and the wheel of fate has begun to turn! Thus, the puzzle infuses its solver, Yugi, with ancient magical energies as well as the spirit of the young Pharaoh; for destiny has chosen him to defend the world from the return of the Shadow Games just as the brave Pharaoh did thousands of years ago.

"Please..."

An ancient prophecy whispers that, if all seven Millennium Items are brought together along with the three Legendary God Cards, the magic will once again be released, and the Pharaoh spirit's memories will be restored...

"...Remember me..."

Yet there is still more, for the young Pharaoh did not stand alone against the Shadow Games. He was joined by his loving Queen, whose sacrifice permitted him the time necessary to lock the magic away. Now that the puzzle has been solved, the Queen's spirit has awoken within her reincarnation: Songo Fujimoto.

"...My King."

However, the prophecy also whispers of impending tragedy - that history will be repeated once again.

What will be the fate of the nameless Queen's incarnation?

Can destiny be changed?
May be you like?
Malfoy?

Malfoy?

0 0 2

in which Damian Spungen the 'wealthy' man son and Raven Pach the 'fine and wealthy' daughter remembered somethingnahh i wont spoil,i got my own idea,so if u read something similar,just know i don't copywarning:cringe litterly…

Campfire. (INCULDES LGBTQ+ CONTENT)

Campfire. (INCULDES LGBTQ+ CONTENT)

5 0 4

Summer Camp. Thursday June 22 2023. Zack is 18 and is getting his bags packed for THE LONG 3 months ahead of him. Drake (not the singer or rapper idk) is 19 and is also getting his bags packed for... THE LONG 3 months.…

★가락동러시안룸TC『Ø❶⓪=7614=Ø67❾』#서대문룸보도혼자룸가격★사당노래방주점번호『Ø❶⓪=7614=Ø67❾』

★가락동러시안룸TC『Ø❶⓪=7614=Ø67❾』#서대문룸보도혼자룸가격★사당노래방주점번호『Ø❶⓪=7614=Ø67❾』

0 0 1

⭐강남란제리룸⭐『01⓪=-7б14=0б7⓽』❤️성남러시안룸크럽법카❤️선릉가라오케⭐#관악노래방술집비지니스접대,#논현노래방도우미예약,#대림비지니스클럽저렴한곳⭐강남역가라오케⭐『O❶O=7614=0б79』❤️성내보도추천❤️강남접대⭐#길동태국도우미룸예약,#봉천란제리룸위치,#강서퍼블릭가라오케가격,#서초룸살룸혼자룸가격,#신림러시안룸저렴한곳,#화곡태국노래방혼자,#사당베트남노래방혼자룸가격,#천호역노브라룸TC,#가산룸보도혼자,#중랑멤버십룸번호,#홍대입구러시아란제리룸노는법,⭐서울&경기⭐『Ø❶⓪=7614=Ø67❾』❤️강남룸싸롱저렴한곳❤️강남룸살롱추천⭐#신논현가라오케주대,#길동러시아노래방가격,#논현태국도우미룸TC,#신림역란제리셔츠룸추천,#성내레깅스바가격,#역삼룸보도위치,#인덕원가라오케혼자,#광명러시아룸크럽비지니스접대,#신림동셔츠룸법카,#관악태국노래방카드결제,#신림노래방술집1인룸가격,⭐서울&경기⭐『01O=-7б14=0б7⓽』❤️광진다국적룸노는법❤️강남역란제리⭐#서초동유흥TC,#서울대입구역퍼블릭가라오케혼자룸가격,#방배동퍼블릭위치,#철산가라오케혼자,#신논현역멤버십룸예약,#건대멤버쉽룸비지니스회식,#중구노팬티룸노는법,#남대문러시아룸후기,#교대룸싸롱노는법,#선릉퍼블릭저렴한곳,#가락동란제리룸주소…

Alpha & Omega

Alpha & Omega

312 3 15

The three of them grew up as best friends, prepared to conquer the world together.But the moment high school happened.Plans changed.Two alphas and one omega were born.Their friendship was over and enemies were made.And the only thing the two alphas wanted nothing more than to do?Was to win and make that omega their own.…

𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭

𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭

288 34 10

Open Heart is a collection of poems of a young African American lady, expressing herself in a very open and honest way about her experiences and feelings.…

V6S2- A Study In Chaos...

V6S2- A Study In Chaos...

103 1 11

Simon and Kevin catch a case at Chaos. Simon's excited to get to see Raphael again as he's been busy all week and hasn't got a chance...Or he WAS...until he realizes Raphael hasn't been so much 'busy' as 'blowing him off'...which...well...sucks...But he has a case and he's not letting a personal setback get in his way. Meanwhile opposites attract is a nice concept but how does that translate to two strong willed, stubborn detectives with wildly different techniques working an actual case?Well...Alec and Magnus are about to find out...…

imagine.

imagine.

173,276 4,216 48

continuing.…

❤문래동외국여성출장안마가격『01O=⑶Ø2❺=б⓽6б』월계동#가산디지털단지역출장안마가격❤곡반정동외국여자출장안마가격『01O=⑶Ø2❺=б⓽6б』면목외

❤문래동외국여성출장안마가격『01O=⑶Ø2❺=б⓽6б』월계동#가산디지털단지역출장안마가격❤곡반정동외국여자출장안마가격『01O=⑶Ø2❺=б⓽6б』면목외

0 0 1

⭐서울&경기⭐OIO=3O25=6966❤️상봉역모텔출장마사지가격❤️후불⭐#여의도역외국인출장후기,#용신러시아홈타이출장번호,#출장프로필출장안마추천⭐서울&경기⭐OIO=3O25=6966❤️성남신촌동출장마사지후기❤️후불⭐#하안러시아여자출장가격,#양천외국여자출장후기,#독산역외국여성출장안마추천,#화곡백마콜걸출장번호,#광명외국인출장추천,#동대입구역외국여자출장마사지후기,#명일백마출장안마후기,#애오개역러시아출장맛사지후기,#안양러시아출장부르는법,#태릉입구역러시아걸출장추천,#하남러시아호텔출장가격,⭐서울&경기⭐OIO=3O25=6966❤️경운동모텔출장가격❤️후불⭐#용산구백마출장마싸지번호,#신창동예약금없는출장후기,#사당역출장안마후기,#합동출장마사지,#대림가격,#관악구출장안마후기,#개화동러시아걸출장안마후기,#평촌역외국인출장가격,#송파호텔출장마사지번호,#장곡러시아홈케어추천,#도곡호텔출장번호,⭐서울&경기⭐OIO=3O25=6966❤️옥수백마출장안마추천❤️후불⭐#역삼백마콜걸출장가격,#응암동러시아홈케어번호,#오산초평동모텔출장안마,#홍대입구러시아출장op가격,#도림동가격,#갈월동출장안마후기,#독산예약금없는출장가격,#산천동백마콜걸출장후기,#창동러시아호텔출장후기,#송파백마출장마싸지,#장한평역외국인출장부르는법번호…

Reckless Bella

Reckless Bella

1,360 246 30

A troubled girl, damaged beyond repair. A lost boy who promises he'll be there.⚠️Warning you must and I mean MUST be 18 or older to view this book!⚠️18+ 🔞…

[ Ỷ Thiên ] Chỉ Vì Hạnh Phúc Mà Đến

[ Ỷ Thiên ] Chỉ Vì Hạnh Phúc Mà Đến

0 0 54

~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~〖.Tóm tắt.〗~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~Nàng vốn là một cái hiện đại người bởi vì không quen nhìn Chu Chỉ Nhược cùng Mạc Thanh Cốc kết cục mà đến. Nàng đi tới ỷ thiên Chu Chỉ Nhược không hề là một cái hiệp nữ, nàng mà là một cái thần y; nàng không hề là cô nhi, nàng có thân nhân. Hắn không hề mất sớm, hắn có thê có tử. Đây là một cái hoàn toàn mới ỷ thiên chuyện xưa.~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~〖.Đổi mới thời gian.〗~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~Mỗi ngày 18:32 đúng giờ đổi mới, hoan nghênh thân nhóm đến lúc đó tới cổ động nga. Thích thân nhớ rõ cất chứa cùng bình luận nga! Cám ơn đát! Yêu yêu đát!~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~〖.Mặt khác tác phẩm.〗~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~Trọng sinh chi tử vi trở vềTrọng sinh chi cung nữ Hoàng HậuChỉ vì hạnh phúc mà đếnĐến chi ta hạnh thất chi ta mệnhChí tôn nữ tiênChung Ly, phác gục điện hạ~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~〖.Tác giả có chuyện nói.〗~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~Bổn văn ở các vị thân duy trì tiếp theo thẳng đều có đổi mới, cám ơn các vị thân quan khán tiểu ưu tác phẩm, có nói cái gì tưởng đối tiểu ưu nói đều có thể ở tác phẩm xuống dưới nhắn lại, tiểu ưu đều sẽ nhất nhất hồi phục. Cám ơn đát ~~~ yêu yêu đát ~~~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡…