Read Stories ♡ו.The Picture Of Dorian Gray As Oneshots(FR et ANGL).•×♡ - TeenFic.Net

Teen Fiction

Updating

12-03-2023

♡ו.The Picture Of Dorian Gray As Oneshots(FR et ANGL).•×♡

18 likes / 145 reads
♡ Hi, yes, you know this famous classical book that was made in 1881??? The Picture Of Dorian Gray by Oscar Wilde.... Wellllll! Since I'm such a fan of it, I decided I should make like oneshots of it! Like mini scenes of the characters from that classical book! All requests are welcomed! (I'll be writing the oneshots in two languages: French and English.)
THE BOOK AND THE CHARACTERS OF THE PICTURE OF DORIAN GRAY BOOK ARE NOT MINE. CREDITS TO OSCAR WILDE FOR THE AMAZING BOOK AND CHARACTERS. ONLY THE ONESHOTS ARE MINE.

I hope you all enjoy these as I make them with passion. ♡

---------------

♡ Salut, oui, vous connaissez ce célèbre livre classique qui a été fait en 1881 ??? Le portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde.... Eh bien ! Comme je suis tellement fan de ce livre, j'ai décidé d'en faire des oneshots ! Comme des mini scènes des personnages de ce livre classique ! Toutes les demandes sont les bienvenues ! (Je vais écrire les oneshots en deux langues : français et anglais).
LE LIVRE ET LES PERSONNAGES DU PORTRAIT DE DORIAN GRAY NE SONT PAS DE MOI. CRÉDITS À OSCAR WILDE POUR LE LIVRE ET LES PERSONNAGES ÉTONNANTS. SEULS LES ONESHOTS SONT DE MOI.

J'espère que vous les apprécierez tous car je les fais avec passion. ♡
May be you like?
0831-6652-7518 (TERPERCAYA), Promo Harga Kambing Aqiqah Nasi Kebuli Tegal

0831-6652-7518 (TERPERCAYA), Promo Harga Kambing Aqiqah Nasi Kebuli Tegal

0 0 1

"0831-6652-7518 (TERPERCAYA), Promo Harga Kambing Aqiqah Nasi Kebuli TegalLangsung ORDER KLIK WA http://wa.me/6283166527518, Promo Harga Kambing Aqiqah Nasi Kebuli Tegal, Promo Harga Kambing Aqiqah Nasi Kebuli Tegal, Promo Juragan Aqiqah Brebes, Promo Kambing Aqiqah Brebes, Promo Kambing Untuk Aqiqah Brebes, Promo Menu Aqiqah Brebes, Promo Paket Aqiqah Terdekat Brebes, Promo Paket Aqiqah Brebes, Promo Biaya Catering Aqiqah BrebesPusat Aqiqah hadir guna memberi kemudahan dalam beribadah aqiqah. Anda tidak perlu repot mencari domba atau kambing, tidak perlu repot memasak dan mengemasnya. Serahkan saja kepada kami, Insyaa Allah.. Semua urusan aqiqah putra-putri anda menjadi moment terindah dan tidak terlupakan..In Syaa Allah Kami selalu berusaha memberikan layanan terbaik kepada para pelanggan, berusaha menjaga dan meningkatkan kualitas produk, berusaha mengembangkan tata cara pengolahan secara berkesinambungan, berusaha membangun dan memperkuat Brand Perusahaan dengan prinsip Islam yang profesional, berusaha untuk terus mengembangkan sumber daya manusia agar menjadi manusia yang bertaqwa dan berkualitas, serta berusaha menjalankan fungsi sebagai Khalifah Allah dengan menyebarkan kebaikan dan kebermanfaatan di Bumi Allah dengan terus mejalin silaturahmi dan menambah jejaring.Allahumma Yaa Rabbi, inilah doa yang kami panjatkan kepadaMu. Kabulkanlah doa-doa kami. Aamiin..Layanan Kami meliputi :• Kambing Aqiqah • Paket Komplit Kambing Aqiqah dan MemasaknyaPemesanan dan Informasi Layanan Aqiqah Call/WA 0831 6652 7518 atau klik wa.me/6283166527518#aqiqah #cateringaqiqah #aqiqahtegal #aqiqahslawi #aqiqahbrebes #tegal #brebes #slawi#PromoHargaKambingAqiqahNasiKebuliTegal, #PromoHargaKambingAqiqahNasiKebuliTegal, #PromoJuraganAqiqahBrebes, #PromoKambingAqiqahBrebes, #PromoKambingUntukAqiqahBrebes, #PromoMenuAqiqahBrebes, #PromoPaketAqiqahTerdekatBrebes, #PromoPaketAqiqahBrebes, #PromoBiayaCateringAqiqahBrebes"…

an uncomfortably real account of dieting as a teenage girl

an uncomfortably real account of dieting as a teenage girl

1 0 1

This book focuses on Maya, an eighteen year old girl who struggles with an eating disorder. She provides her unbiased account of confronting the world as a teenage girl.**TW: eating disorder…

How Selenium with Java online training will empower to become an Automation

How Selenium with Java online training will empower to become an Automation

0 0 1

Welcome to the dynamic and thrilling world of automation testing! If you're aspiring to elevate your career in software development, this blog post is tailor-made for you. In this blog post, we will explore how Selenium with Java online training can help you become an Automation Testing expert, fueling your growth in the software industry.…

Billionaire Bachelor

Billionaire Bachelor

7 2 3

This is a story of a Girl named Y/n who accidentally message on wrong number thinking it's her Best friend. let's see what gonna happen in this story 🙂..…

RWBY: RENAISSANCE
HEAVEN SENT

HEAVEN SENT

93 2 7

Can immortal and mortal be together? Can they live a life harmoniously?…

《☆♡ Ruikasa Photobook ♡☆》

《☆♡ Ruikasa Photobook ♡☆》

523 2 8

okay so basically this photobook is not like normal ones, it has 5 photos per page and not one (those are annoying) and will keep it family friendly.also I will try to update everyday as much as I can as for I have school and catecismo (church school).…

ᴇsᴄᴀᴘᴇ

ᴇsᴄᴀᴘᴇ

0 1 2

ʜᴜᴇɴɪɴɢ ᴋᴀɪ ᴡᴀs ɴᴇᴠᴇʀ ᴀʟʟᴏᴡᴇᴅ ᴛᴏ ɢᴏ ᴏᴜᴛ ᴏғ ʜɪs ʜᴏᴜsᴇ ʟɪᴋᴇ ɴᴏʀᴍᴀʟ ᴋɪᴅs ʜɪs ᴀɢᴇ, ʜᴇ ᴡᴏɴᴅᴇʀᴇᴅ ᴡʜʏ. ᴀɴᴅ ᴡʜᴇɴ ʜᴇ ᴛᴀʟʟᴇᴅ ᴀʙᴏᴜᴛ ɪᴛ, ʜᴇ ᴡᴀs ᴛʜʀᴏᴡɴ ɪɴᴛᴏ ᴛʜᴇ ʙᴀsᴇᴍᴇɴᴛ ᴡʜᴄʜ ɪʀᴋᴇᴅ ʜɪᴍ ᴡᴇɪʀᴅʟʏ. ᴛʜᴀᴛ's ᴡʜᴇɴ ʜᴇ ᴋɴᴇᴡ sᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ ᴡᴀs ᴡʀᴏɴɢ. ᴏɴᴇ ᴅᴀʏ, ʜᴇ ᴍᴀɴᴀɢᴇᴅ ᴛᴏ ᴇsᴄᴀᴘᴇ ᴛʜᴇ ʜᴇʟʟ, ᴍᴇᴇᴛɪɴɢ ᴀ ɢᴀɴɢ ᴀɴᴅ ʜɪs ʟɪғᴇ ᴄʜɴᴀɢᴇᴅ. ɴᴏᴡ ʜᴇ ᴡᴀs ᴏɴ ᴛʜᴇ ʀᴜɴ, ᴛʀʏɪɴɢ ᴛᴏ sᴜʀᴠɪᴠᴇ ғʀᴏᴍ ʙᴏᴛʜ ʜɪs ᴘᴀʀᴇɴᴛs ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ɢᴀɴɢ ᴀʟʟ ᴀʟᴏɴᴇ, ᴜɴᴛɪʟ ʜᴇ ᴍᴇᴛ ʙᴇᴏᴍɢʏᴜ ᴀ ɢᴜʏ ɪɴ ᴀ sᴀᴍᴇ sɪᴛᴜᴀᴛɪᴏɴ ʟɪᴋᴇ ʜɪᴍ. ɴᴏᴡ ᴛᴏɢᴇᴛʜᴇʀ ᴛʜᴇʏ ᴡɪʟʟ ᴜɴʀᴀᴠᴇʟ ᴛʜᴇ sᴇᴄʀᴇᴛs ᴏғ ʜᴜᴇɴɪɴɢ's ғᴀᴍɪʟʏ ᴀɴᴅ sʟᴀᴜɢʜᴛᴇʀ ᴛʜᴇɪʀ ᴏᴡɴ ғᴀᴍɪʟɪᴇs. sᴛᴀʀᴛᴇᴅ: 31/03/2023sᴛᴀᴛᴜs: ᴏɴɢᴏɪɴɢᴇɴᴅᴇᴅ: ??…

L I E S | jimin ff| 18+

L I E S | jimin ff| 18+

533 111 24

"Your eyes tell"The eyes always tell the truth. No matter how hard you try, the truth will be captured.Daphne, a photographer that captures the peculiar. Things that are unwanted or unseen. Attending to a fashion show owned by The Park's, she runs into the son, Park Jimin. He reveals a side of him that nobody has ever known and she is determined to find out what it is.✨18+ content✨💖An enemies to lovers fanfic💖🦋Inspired by Fifty Shades of Grey🦋…

Only You/მხოლოდ შენ

Only You/მხოლოდ შენ

18 2 2

არ დაგასპოილერებთ ( მეც არ მაქვს წაკითხული და თქვენ რა გითხრათ🤭 )----------------------------------------------------------------- ამ ფიქციას ვთარგმნი არ არის ჩემი ოფიციალური ფიქციის ავტორი კი jikookied - არის.და ხოო ავტორი მგონი არაპირებს ფიკის დამთავრებას და თან ასეთუისე პატარაა, ამიტომ ამ ფიქციაში ჩემი ხელიც ერევა.…