Read Stories The fourth maiden of ymir - TeenFic.Net

Fanfiction

Full

01-05-2023

The fourth maiden of ymir

21,548 likes / 502,291 reads
You were the fourth daughter of ymir, exemplifying the pureness of the world, the only child of her's that marley express extreme devotion,

2000 years have passed, after one of your sister killed you because of the instant turn of events, you met eren and join him afterwards in his quest on forfending the humanity, the humankind inside the walls that raised him specifically,

Along the journey, you met the tiny pieces of fragments that was owned by your yesterday, answering the question that you were so thristy of,
May be you like?
☞전국당일개통O❶O=❺827=ÕÕ62❤ㅋr톡4umobile❤#영화동선불폰개통대리점동대문선불폰개통성현동선불폰개통대리점☞전국당일개통ØIØ=⑤⓼27=

☞전국당일개통O❶O=❺827=ÕÕ62❤ㅋr톡4umobile❤#영화동선불폰개통대리점동대문선불폰개통성현동선불폰개통대리점☞전국당일개통ØIØ=⑤⓼27=

0 0 1

⭐전국당일개통『0일ഠ=⑤8②7=공⓿6②』️난향동선불폰개통❤️당일개통⭐#고양선불폰개통,#신길동선불유심매장,#선불폰개통개통법⭐전국당일개통『⓪1⓪=5827=⓿⓿62』️화성선불폰개통대리점❤️당일개통⭐#심곡동선불폰개통,#가능동선불유심매장,#팔달구선불폰개통대리점,#성대동선불유심매장,#월곡동선불폰개통대리점,#안양선불폰개통대리점,#울산선불폰개통,#신사선불폰개통대리점,#금천선불폰개통대리점,#고양선불폰개통,#부천역선불유심매장,⭐전국당일개통010-5827-0062️마포선불폰개통대리점❤️당일개통⭐#월롱면선불폰개통대리점,#포항선불유심매장,#평동선불폰개통대리점,#평동선불폰개통대리점,#성대동선불폰개통대리점,#수궁동선불유심매장,#당진선불폰개통대리점,#송산동선불유심매장,#강일동선불폰개통,#이천선불폰개통대리점,#독산선불폰개통,⭐전국당일개통『ഠ일ഠ=⑤8②7=ØO62』️팽성선불폰개통대리점❤️당일개통⭐#신중동선불유심매장,#산호동선불유심매장,#강동선불유심매장,#울산선불폰개통,#신천동선불폰개통,#익산선불유심매장,#선불폰번호이동,#소사선불폰개통대리점,#마두선불폰개통,#신천동선불폰개통,#수원선불유심매장⭐전국당일개통『⓪I⓪=58이7=⓿⓿б②』️개인회생휴대폰개통,파산핸드폰개통,신용불량자핸드폰개통,개인회생핸드폰개통,신용불량자휴대폰개통,대리기사핸드폰,대리운전세컨폰문의,대리운전기사영업폰,영업폰구입문의,세컨폰구입상담,라이더선불폰개통,배달기사세컨폰개통,선불폰셀프개통하는법,선불유심칩구매방법,선불폰대리점추천,선불폰대리점창업,라이더용단말기문의,라이더용선불유심상담,저신용자휴대폰개통,저신용자…

Roommate ~ InosukeZenitsu

Roommate ~ InosukeZenitsu

519 11 3

menceritakan tentang teman sekamar yang tiba-tiba melakukan hal-hal yang melebihi kata teman💦…

Տարօրինակ զգացմունքներ

Տարօրինակ զգացմունքներ

17 0 6

Մի նուրբ աղջկա մասին ով մտավ կեղտոտ աշխարհ և դառնալով <<նրանցից մեկը>> ումից ամենաշատն էր զզվում սիրահարվում է նրան ումից ամենաշատն էր զզվում ցանկանալով վերջ դնել իր <<նողկալի>> և <<կեղտոտ>> կյանքին չգիտես ինչպես դառնում է..............…

Jual Kain Tutup Keranda di Bintan Utara

Jual Kain Tutup Keranda di Bintan Utara

0 0 1

Jual Kain Tutup Keranda di Bintan Utara…

Jual Kain Tutup Keranda di Selakau Timur

Jual Kain Tutup Keranda di Selakau Timur

0 0 1

Jual Kain Tutup Keranda di Selakau Timur…

𝐃𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐞𝐝 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐮(𝐁𝐓𝐒 𝐨𝐭𝟕)

𝐃𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐞𝐝 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐮(𝐁𝐓𝐒 𝐨𝐭𝟕)

3 0 2

??- hello mom (said while using phone)??- yahh... behave ( snatched her phone)??- huff (hugged her mom) mom...i missed you…

Jual Kain Tutup Keranda di Selayar

Jual Kain Tutup Keranda di Selayar

0 0 1

Jual Kain Tutup Keranda di Selayar…

Lucy n tim have an argument
King of the Underworld

King of the Underworld

21,166 423 97

In my life as a waitress, I, Sephie - an ordinary person - endured the icy glares and insults of customers while trying to earn a living. I believed that this would be my fate forever.However, one fateful day, the King of the Underworld appeared before me and rescued me from the clutches of the most powerful Mafia boss's son. With his deep blue eyes fixed on mine, he spoke softly: "Sephie... short for Persephone... Queen of the Underworld. At last, I have found you." Confused by his words, I stammered out a question, "P..pardon? What does that mean?"But he simply smiled at me and brushed my hair away from my face with gentle fingers: "You are safe now."Sephie, named for the Queen of the Underworld, Persephone, she's quickly finding out how she's destined to fulfill her namesake's role. Adrik is the King of the Underworld, the boss of all bosses in the city he runs.She was a seemingly normal girl, with a normal job until it all changed one night when he walked through the front door and her life changed abruptly. Now, she finds herself on the wrong side of powerful men, but under the protection of the most powerful among them.…

✿🌹Ⱡł₲Ⱨ₮ł₦₲ ⱤØ₴Ɇ 🌹 ✿

✿🌹Ⱡł₲Ⱨ₮ł₦₲ ⱤØ₴Ɇ 🌹 ✿

1 0 2

She may wither , but will bloom again .…