Read Stories Tatted - TeenFic.Net

Romance

Updating

01-02-2024

Tatted

2,177 likes / 138,978 reads
*ONGOING*

"'Who did this?' He asked calmly.

I pretended not to know what he was talking about, 'Who did what?'

'Gia,' his voice turned firm and at this moment I knew I fucked up, 'who did this?' His eyes flicked to mine letting me know he wasn't going to take another excuse.

'I did.' I said, obviously knowing that isn't possible.

'Hm, you hurt yourself?' He asked, 'I don't believe you could hurt your beautiful body, Gia. Now tell me, who the fuck did this?'

I stayed silent. There was no excuse other than the truth and I don't think Micheal would appreciate me telling Tyler the truth.

'If your not going to talk, I guess I'm going to have to fuck the answer out of you.' He said before unclipping my bra and letting it slip down my arms."

*****

Gianna Angelise has a story.

Tyler Cruz has a secret.

******

ALL COPYRIGHTS OF Tatted© BELONG TO MUA, @iamtheotherwoman09. No parts of this book may be copied or transmitted through any other platform such as this one without permission from me, myself and I.
May be you like?
[ZSWW - Đoản văn] KHÔNG CHỐNG DUNG THÂN

[ZSWW - Đoản văn] KHÔNG CHỐNG DUNG THÂN

0 0 1

Tiêu Bạch người trong mắt mọi người là đồ hạ tiện vô liêm sỉ chuyện gì cũng có thể làm ra, ngay cả việc ngủ với người khác ghê tởm như vậy. Nhưng đều có lý do, Tiêu Bạch là trẻ mồ côi lớn lên bên cạnh một cuộc sống vất vả, khi thành thiếu niên thì nhặt được đứa bé, anh xem nó là bảo bối của mình.Đại thúc công Tiêu Bạch và Lãnh thụ Vương Diệp Sinh …

0812-8880-6279 (WA), Jual rumah  Senen

0812-8880-6279 (WA), Jual rumah Senen

0 0 1

0812-8880-6279 (WA), Jual rumah Senen…

DON'T LOVE ME SO MUCH °°BOOK TWO°°

DON'T LOVE ME SO MUCH °°BOOK TWO°°

0 0 6

This is part two of DON'T LOVE ME SO MUCH so thanks for tapping on my book.Welcome.If you haven't read the first part, DON'T . It really sucks some how, so I'm thinking of editing it. You can read the edited one after I'm done editing and then publishing I'm not hating on my work but the first writing format was so childish 😔.…

FAILing in life.(Անհաջող Կյանք)

FAILing in life.(Անհաջող Կյանք)

209 25 16

Պատմությունը իր մեջ պարունակելու է ցավ,հոգեբանական(առողջական) խնդիրներ ու շեղումներ բայց հիմքում ա《Այն ինչը մեզ չի սպանում,դարձնում ա ավելի ուժեղ》ու ամենակարևորը,《Մենք մենակ չենք այդ փոսում》։ Մեր կողքին նույնիսկ մի հոգի,բայց մնացել է։Իմ էմոցիաներն են ու ամբողջովին էմոցիաներս ներդրելու եմ էս պատմության մեջ,որովհետև ասելիքս մեծ է։Կաշխատեմ թեթև ներկայացնեմ ծանր տարվող բաներ, բայց խոսք չեմ տալիս)))Պատմության մեջ շատ են լինելու իրական դեպքերի վրա կառուցված պահեր,դա էլ ձեր երևակայության վրա եմ թողնում։ԿերպարներՉհվե ՍուբինՉհվե ՀամիՉհվե ՅոնջունՉոն Ինեսա/ՆեսաՔիմ ՀաննիՉոն ՉոնգուկSupport rolesՔիմ Նամջուն Քան ԹեհյոնՉհվե ՆիկոլասՔան ՀիսընՔիմ ՄինսոկԳու Բոնհյոկ/Հյոկև այլոք…

The Hottest Guy In Brooklyn

The Hottest Guy In Brooklyn

0 0 1

A girl, named Lilly is working at a restaurant in Brooklyn, until a guy named Greedler hosted a party at the restaurant, he was wealthy and had girls after him that was until they became gf and bf later on in the book.…

Tere Sang (MeeraSim AU fan fiction)

Tere Sang (MeeraSim AU fan fiction)

6,983 533 10

"Ya main jeet jayunga ya woh haar jayegi."Murtasim Khan, a feudal lord and business tycoon, is investigated for criminal activity because his business accounts get flagged for suspicious transactions. In the pursuit of clearing his name, Murtasim vehemently decides that Meerab Ahmed, the city's most illustrious lawyer, will guide him out of the mess. Superfluous wealth and delicate trust intertwine at the most elegant soiree between two people from two different worlds. Bloody inherited land and the majestic seven seas merge into the battleground for justice ... and for love.…

Paid For My Twin Sister's Crimes

Paid For My Twin Sister's Crimes

24,086 1,019 33

Gwen did a lot of things, made a lot of mistakes, and crossed paths with a lot of people. And, she made those people very dirty. This makes those people want revenge. And one of them is a man named Jeremy.His anger and hatred is so much, he decides to take matters of Gwen in his own hands. He however, ends up punishing the wrong girl. Because he doesn't know, along with everybody else Gwen came across, that Gwen had a twin sister. A girl named Elsa. Elsa ends up paying for her twin sister's crimes.…

Damon & Elena: A love story

Damon & Elena: A love story

143 8 8

I don't own any of the characters.Elena has to make a choice between Damon and Stefan, who will she choose? The calm and kind brother or the mysterious and creepy brother? I guess we'll find out.A/N: If you have any suggestions, write in the comments!Be niceThanks!…

Jual Kain Tutup Keranda di Bukit Bestari

Jual Kain Tutup Keranda di Bukit Bestari

0 0 1

Jual Kain Tutup Keranda di Bukit Bestari…

Write what I think || shitposts

Write what I think || shitposts

0 0 1

this ain't gonna be serious bare with me"me when I need to make a new character"-"i'm gonna make this way harder than it has to be"like frfr in mY helita I spent so long finding the right name and for Russia I decided on" Mishka/Mikhail" Mishka meaning little cub for the nickname and Mikhail because I stumbled across that when searching up Mishka:')anyways just read and give me attention so I can become famouss…