M778060ScriptRootC1309847

Pretty Boy [bxb] | ✔️

36,312 likes / 944,748 reads
C O M P L E T E D - 24/03/2021

- l o v e y o u r e n e m i e s -


Anxiety. It's a hard thing to deal with, more so in high school. But what if, on top of anxiety, you add questioning your sexuality and a pretty boy you happen to hate, who now, grudgingly, has to be your tutor?


Matthew Jenkins, a boy silently suffering with an anxiety disorder which he lets overtake his emotions, and Alexander Montgomery, a troublemaker with unspeakable parental issues, have always been rivals, spitting insults at each other at every given chance. That is until a teacher declares Alex as Matty's tutor and everything changes."Why did they let you tutor me if you're such a trouble maker?"

"Because they thought you would change me. Which... they weren't wrong."If you don't like this story, just stop reading it and move on. There's absolutely no need to let people know.

This is a boy x boy story so if that's not for you, I suggest you leave. Any hateful comments left on this story will be reported and deleted, and you will be blocked. Thank you.

𝘊𝘰𝘯𝘵𝘢𝘪𝘯𝘴 𝘴𝘤𝘦𝘯𝘦𝘴 𝘰𝘧 𝘢 𝘴𝘦𝘹𝘶𝘢𝘭 𝘯𝘢𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘭𝘢𝘯𝘨𝘶𝘢𝘨𝘦 𝘥𝘦𝘦𝘮𝘦𝘥 𝘪𝘯𝘢𝘱𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘢𝘵𝘦 𝘵𝘰 𝘪𝘮𝘮𝘢𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨𝘦𝘳 𝘳𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳𝘴.

Copyright © 2019
All rights go to @-angelwh0re on Wattpad. This story must not be rewritten, reproduced or reformed unless given permission by the author.
List of Chapter
May be you like?
[EDIT] APP Livestream Thành Tinh - Túy Hựu Hà Phương

[EDIT] APP Livestream Thành Tinh - Túy Hựu Hà Phương

13 0 14

Tác giả: Túy Hựu Hà PhươngThể loại: Đam mỹ, hiện đại, vô hạn lưu, thanh mai trúc mã, cường cường, song khiết, linh dị, chủ thụ, 1x1, HE.Editor: Lục Tiểu ThấtSố chương: 160Văn án:Giang Chước là một nhân viên của đội điều tra phụ trách xử lí các sự kiện đặc thù, đồ vật ở trong mắt cậu sẽ thành tinh.Bánh bao đang kêu thảm thiết nói bản thân có độc.Bức tranh trên triển lãm tranh khóc lóc tố cáo tác giả chân chính của nó đã tử vong.Chiếc thang máy run lẩy bẩy gọi điện thoại, tự nói là trong khoang vừa mới xảy ra một vụ án giết người..Giang Chước: "Bình tĩnh bình tĩnh, tôi tới ngay!"Tư thế chấp hành nhiệm vụ oai hùng của cậu được đồng bộ phát sóng trực tiếp giữa các vị diện khác, fans điên cuồng làm ngập màn hình (1)."Màn livestream này quay thực sự sống động như thật, kích thích!"[ORG]"Đù má streamer (2) nhà tui diễn xuất 666, nhan trị 666!""Một người thần bí tặng ngài biệt thự x10000, chúc mừng streamer vinh quang leo lên bảng phú hào!"Giang Chước: "=_="Không cẩn thận bạo hồng toàn mạng thì phải làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách!Tiểu kịch trường:Giang Chước: "Bánh bao có độc, ăn vào sẽ nói cà lăm!"Thực khách: "Cút, không cần trù tôi!"Ngày hôm sau, thực khách khóc rống nước mũi chảy ròng: "Cao, cao, cao nhân cứu.. Tôi!"Giang Chước: "Trong thang máy này có một thi thể."Mọi người làm lơ: "Xông vào! Chen vào thang máy đi.."Cửa thang máy mở ra, mọi người đều hồn bay phách lạc: "Trời ơi, có người chết a a a.."Giang Chước: "Ha ha."Ôn nhu có hơi lì lợm trung khuyển công (Vân Túc Xuyên) x Nam thần mĩ nhân có…

Letters to you❤️‍🩹

Letters to you❤️‍🩹

0 0 1

These letters are for you and only you.…

Finding Arshi Story

Finding Arshi Story

36,257 769 45

Help us to find the Arshi story and author name of plot descriptions If you guys want me to post here give DM.…

☎️9121558732 ✍️ Loan Guide Pro Customer Care Number(+❽❶❹❻❺❽❼❷❹❻.. call now

☎️9121558732 ✍️ Loan Guide Pro Customer Care Number(+❽❶❹❻❺❽❼❷❹❻.. call now

0 0 17

☎️9121558732 ✍️ Loan Guide Pro Customer Care Number(+❽❶❹❻❺❽❼❷❹❻.. call now…

The Commander Of The Strigon

The Commander Of The Strigon

53 5 2

What happens when A Random Guy finds A Game he never Downloaded where Everything Fictional is Real... But he can only Use Strigon Squadron... And He's Strigon Leader.Follow this Stupid Journey…

LOVE IS A BIG LIE

LOVE IS A BIG LIE

7 0 17

Everything is over between us", he said calmly and rudely without showing any emotions to her, " You can't be serious, you are joking right, it's not funny" she tried to let it go by smiling. "Believe me I'm dead serious let's break up" he said and got up from chair "please, don't do this to me, if I have done any mistakes, punish me don't leave me" She was pleading him but he went out without looking back."I want reasons" He got a text from her, he opened text but didn't replied to her , he was also dying inside but........ She was texting him again and again to get reason behind break up, but no reply from him. She tried very hard to get back with him, but no response from him. This made her to move on for her future and he was living with her memories and never get out of it.…

The Backrooms (English)

The Backrooms (English)

10 0 5

Hello! This is the translation of my original book so it might take a bit for it all to be translated! A proper description is going to be added later…

The Woes of Sarah

The Woes of Sarah

293 31 33

Collection of poems, sad and sweet…

SCP Headcanons

SCP Headcanons

4,802 193 45

Just what I sometimes think happens to the SCPs.Art is mine unless stated otherwise.…

Ask About Islam And Muslims😍😃😇

Ask About Islam And Muslims😍😃😇

0 2 2

Hi there! many people are curious about this particular religion, even if they don't like it, they still have many questions about it. So, to clear up the confusion, I have created this small book, so that you may ask questions about it right here.…