M778060ScriptRootC1309847
Read Stories

Random

Updating

27-04-2017

"Daddy please...."

589 likes / 107,062 reads
May be you like?
enemies to lovers (sebiak)

enemies to lovers (sebiak)

45 4 3

still in edit, might change some chapters Team work with @Cristie_Weasley and @_friend2homies in middle schole falling in love with eachother…

Running with the wolves

Running with the wolves

1 0 1

welp there isn't much to say other than this is a teen wolf fan fic with three of my OC's, Sophie Martin played by Sadie sink, Eleanore Argent played by Nina Dobrev and Claire Hendrix played by Scarlet Johasson. I hope that you enjoy this book, it should be funny in places and occasionally sad. ENJOY AND THANKS FOR READING!!!!!!…

𝐋𝐀𝐁𝐘𝐑𝐈𝐍𝐓𝐇: oh haewon - nmixx

𝐋𝐀𝐁𝐘𝐑𝐈𝐍𝐓𝐇: oh haewon - nmixx

447 66 14

❝if it's for me, i'll go to the end❞started. 221101#1 in kimjiwoo 11.30.22…

❤고색동러시아홈타이출장추천『01O=⑶Ø2❺=б⓽6б』견지동러시아콜걸출장번호#만리러시아출장마싸지가격❤★용신외국여자출장마사지『O❶O=3O2오=б❾6

❤고색동러시아홈타이출장추천『01O=⑶Ø2❺=б⓽6б』견지동러시아콜걸출장번호#만리러시아출장마싸지가격❤★용신외국여자출장마사지『O❶O=3O2오=б❾6

0 0 1

⭐서울&경기⭐OIO=3O25=6966❤️구로역출장op추천❤️후불⭐#압구정출장마사지추천,#한대앞역러시아출장안마추천,#하월곡러시아출장업소가격⭐서울&경기⭐OIO=3O25=6966❤️수유리외국여자출장마사지후기❤️후불⭐#송중동외국여자출장안마후기,#구로디지털단지역러시아호텔출장추천,#광명동백마출장마싸지후기,#방이출장마사지가격,#녹번백마출장맛사지가격,#안국동외국여자출장마사지가격,#하대원동백인출장후기,#답십리동러시아걸출장안마,#묵동러시아홈케어출장가격,#경안동러시아출장마싸지가격,#수색동백마출장부르는법가격,⭐서울&경기⭐OIO=3O25=6966❤️역삼동출장op가격❤️후불⭐#암사동출장샵추천,#합정동추천,#회현러시아출장페이만남,#녹번동외국여자출장마사지추천,#신대방역러시아출장마사지추천,#중화동러시아백마출장후기,#낙성대역외국인출장마사지후기,#성남출장샵후기,#남종면출장안마가격,#신사역러시아홈케어출장가격,#부암백마출장마사지가격,⭐서울&경기⭐OIO=3O25=6966❤️목감러시아백마출장❤️후불⭐#노량진러시아출장맛사지후기,#천호출장샵가격,#합정러시아출장부르는법후기,#사동외국여자출장마사지후기,#원문출장안마후기,#등촌러시아모텔출장후기,#천호출장op번호,#미아사거리역러시아출장마싸지가격,#장충동러시아출장마싸지,#회현역러시아출장안마,#가리봉호텔출장번호…

Fortunate Runaway

Fortunate Runaway

0 0 2

Celestina a not so ordinary 16 year old, escaped from her town and started exploring the world with her new found power, teleportation. But what happens when in the middle of one of her many adventures founds a specific boy that makes her see the world with different thoughts and in the end will create an adventurous future with him?…

BestFriend's Shouldn't Know How You Taste

BestFriend's Shouldn't Know How You Taste

1 0 7

Ashley Grey knows better than to get involved with her best friend that's in a relationship.she has been keeping her feelings from him for years.Until one day they are dared to kiss each other. Then everything is flipped between them. Stolen kisses, touches and a whole lot of tension. These two will go a journey that will either tear them apart or pull them closer together.…

SİLENT

SİLENT

3 1 2

Sessizliğin içinde çığlıkları duymaya çalışan iki adamın sessiz hikayesi."Git-me" dudaklarından zorlukla döküldü kelimeler, sesinin böyle çıktığına kendisi bile inanamıyordu, kaybetme korkusuyla bastıramamıştı duygularını. Artık yalnızlıktan korkuyordu, sessizlikte boğulmaktan çok korkuyordu."Seni, seni sevi-yorum."…

24 Days of 1D Christmas

24 Days of 1D Christmas

46 7 3

A 1D wattpad advent calendar…

[ Ỷ Thiên ] Chỉ Vì Hạnh Phúc Mà Đến

[ Ỷ Thiên ] Chỉ Vì Hạnh Phúc Mà Đến

0 0 22

~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~〖.Tóm tắt.〗~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~Nàng vốn là một cái hiện đại người bởi vì không quen nhìn Chu Chỉ Nhược cùng Mạc Thanh Cốc kết cục mà đến. Nàng đi tới ỷ thiên Chu Chỉ Nhược không hề là một cái hiệp nữ, nàng mà là một cái thần y; nàng không hề là cô nhi, nàng có thân nhân. Hắn không hề mất sớm, hắn có thê có tử. Đây là một cái hoàn toàn mới ỷ thiên chuyện xưa.~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~〖.Đổi mới thời gian.〗~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~Mỗi ngày 18:32 đúng giờ đổi mới, hoan nghênh thân nhóm đến lúc đó tới cổ động nga. Thích thân nhớ rõ cất chứa cùng bình luận nga! Cám ơn đát! Yêu yêu đát!~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~〖.Mặt khác tác phẩm.〗~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~Trọng sinh chi tử vi trở vềTrọng sinh chi cung nữ Hoàng HậuChỉ vì hạnh phúc mà đếnĐến chi ta hạnh thất chi ta mệnhChí tôn nữ tiênChung Ly, phác gục điện hạ~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~〖.Tác giả có chuyện nói.〗~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~Bổn văn ở các vị thân duy trì tiếp theo thẳng đều có đổi mới, cám ơn các vị thân quan khán tiểu ưu tác phẩm, có nói cái gì tưởng đối tiểu ưu nói đều có thể ở tác phẩm xuống dưới nhắn lại, tiểu ưu đều sẽ nhất nhất hồi phục. Cám ơn đát ~~~ yêu yêu đát ~~~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡…

This girl

This girl

8 2 3

Malya , Malya Roner.Daughter of the mafia boss .Since that day more dare no one has to take her. But the past week a rich guy come in their school his name is "Jake" .Malya is interested by him, then she decided to play at his littles games. But what kind of person is really Malya? A death? A love story ? Super powers ? Will she save or destroy the world,what you thought?…