Read Stories Breathless ✓ - TeenFic.Net

Romance

Full

04-12-2023

Breathless ✓

15,346 likes / 462,565 reads
Victoria Forbes, a young aspiring doctor, trudges through yet another ordinary day-a recurring pattern in her life for the past few monotonous years. However, on this stormy night, the echoes of routine are shattered when an unexpected encounter awaits her on the journey back home.

This fateful meeting becomes the catalyst for a transformative twist in Victoria's otherwise solitary existence. Unearthing long-buried secrets about her own past, mysteries she never fathomed, she discovers an unforeseen facet of life she thought elusive: love. Convinced that her world lacked someone capable of loving her, Victoria is taken aback by the emotions that bloom within her.

Haunted by the belief that she is unworthy of love, Victoria grapples with a singular conviction-until the arrival of a stranger, Christian Amore Vasquez. Mysterious, dark, and bearing the weight of his own emotional baggage, Christian's enigmatic presence adds a layer of complexity to Victoria's world.

As their two disparate worlds collide, Victoria is thrust into a whirlwind of change, where nothing remains as it once was. The revelation of love and the unraveling of hidden truths set the stage for Victoria's profound journey of self-discovery, challenging her preconceived notions and reshaping the contours of her life.

...
REWRITING CURRENTLY
May be you like?
For Girls 💕

For Girls 💕

0 0 1

for the girls…

"One Day" ♡ Jungkook FF ♡

79 15 12

I tried my best to be okay but it hurt it hurt so much.Why.... e...everyone i..is saying that you are my imagination ? WHY ???…

✳️서울비아그라퀵배송⭐[ㅋr톡YKCS7]㏇처방전필요없는비아그라❤#정품시알리스당일구입☞서울비아그라퀵배송ⓠ[ㅋr톡YKCS7]㏇시알리스구매❤

✳️서울비아그라퀵배송⭐[ㅋr톡YKCS7]㏇처방전필요없는비아그라❤#정품시알리스당일구입☞서울비아그라퀵배송ⓠ[ㅋr톡YKCS7]㏇시알리스구매❤

0 0 1

⭐시알리스파는곳『[ㅋr톡YKCS7]』비아그라구매◈️남성성기단련기구100mg약국가격❤️★정품비아그라&시알리스★⭐#진시환퀵가격,#먹는비아그라100mg약국가격,#프로코밀복제약구매⭐시알리스파는곳『[ㅋr톡YKCS7]』비아그라구매◈️조루치료제처방전없이구입❤️★정품비아그라&시알리스★⭐#발기부전제효과,#남성단련용품정품구매,#성기능향상영양제100mg처방,#조루치료제처방전없이구입,#20대비아그라100mg처방,#천연비아그라100mg처방,#발기부전영양제구입후기,#발기부전용품가격,#캡슐비아그라처방전필요없는약국,#남성정력제정품구매,#발기유지약가격,⭐시알리스파는곳『[ㅋr톡YKCS7]』비아그라구매◈️발기부전치료제처방전필요없는약국❤️★정품비아그라&시알리스★⭐#발기부전치료제효능,#비아그라가격,#남성성욕증강제구입,#아드레닌복용법,#사정지연제퀵배송가격,#발기유지제품처방전없이구입,#비닉스필름온라인약국,#남성정력제처방전필요없는,#카마그라사용법,#남성단련용품효능,#골드시알리스처방전필요없는,⭐시알리스파는곳[ㅋr톡YKCS7]비아그라구매◈️88정퀵배송❤️★정품비아그라&시알리스★⭐#강직도영양제처방전없이구입,#조루치료제퀵구입,#신기환사용법,#사정지연칙칙이,#남성발기개선제품파는곳,#남자강직도개선온라인몰,#조루방지제품당일구입,#남성성욕증강제판매점,#발기력향상제품구입,#뿌리는남자정력제가격,#필름시알리스퀵배송⭐시알리스파는곳『[ㅋr톡YKCS7]』비아그라구매◈️a 발기부전 치료제 구매,비뇨기과 비아그라,비아그라약국처방전,핀페시아,카마그라,카마그라 직구,센포스,비달리스타,독일정품프로코밀 후기,시알리스 처방,정품비아그라 성분,발…

☞전국당일개통O❶O=❺827=ÕÕ62❤ㅋr톡4umobile❤#암사신용불량자핸드폰개통☞전국당일개통『O①⓪=⑤827=⓿Øб2』ㅋr톡4umobile☎

☞전국당일개통O❶O=❺827=ÕÕ62❤ㅋr톡4umobile❤#암사신용불량자핸드폰개통☞전국당일개통『O①⓪=⑤827=⓿Øб2』ㅋr톡4umobile☎

0 0 1

⭐전국당일개통『0일ഠ=⑤8②7=공⓿6②』️서울알뜰폰개통❤️당일개통⭐#배곧동선불폰셀프개통하는법,#평창저신용자핸드폰개통,#서림동알뜰폰선불유심개통⭐전국당일개통『⓪1⓪=5827=⓿⓿62』️대치동선불폰대리점❤️당일개통⭐#교북저신용자선불폰,#논현동신용불량자알뜰폰,#독산선불유심매장,#예장동선불유심매장,#신논현역선불폰개통,#부산선불폰셀프개통하는법,#영등포시장역통신연체자선불폰개통,#개화역본인인증용알뜰폰,#을지로알뜰폰매장,#금호동자녀핸드폰개통,#약수동신용불량자선불유심,⭐전국당일개통010-5827-0062️경기저신용자핸드폰개통❤️당일개통⭐#수원저신용자핸드폰개통,#월곶동신불자핸드폰개통,#양천대리운전기사영업폰,#관악저신용자휴대폰개통,#장안구알뜰폰대리점,#동화선불유심매장,#거여동신용불량자선불유심,#사당신불자선불유심,#기흥동선불폰유심구매,#용산동,#범계역신용불량자휴대폰개통,⭐전국당일개통『ഠ일ഠ=⑤8②7=ØO62』️삼성동핸드폰요금미납되면❤️당일개통⭐#구의선불폰개통비용,#방배라이더용단말기문의,#신정동선불폰요금제,#오산중앙동선불폰매장,#인천알뜰폰매장,#인천선불유심매장,#신설동선불폰대리점창업,#낙성대선불폰개통후기,#기흥요금미납선불폰개통,#복정동선불유심칩구매방법,#누하본인인증용알뜰폰⭐전국당일개통『⓪I⓪=58이7=⓿⓿б②』️개인회생휴대폰개통,파산핸드폰개통,신용불량자핸드폰개통,개인회생핸드폰개통,신용불량자휴대폰개통,대리기사핸드폰,대리운전세컨폰문의,대리운전기사영업폰,영업폰구입문의,세컨폰구입상담,라이더선불폰개통,배달기사세컨폰개통,선불폰셀프개통하는법,선불유심칩구매방…

Love and Takeout || A Sturniolo Triplets Story

Love and Takeout || A Sturniolo Triplets Story

84,343 660 25

(Under construction 🚧)||| ʏᴏʟʟʏ ɢᴏʟᴅꜱᴏɴ ᴡᴀꜱ ᴊᴜꜱᴛ ᴀɴ ᴀᴠᴇʀᴀɢᴇ ɢɪʀʟ, ʟɪᴠɪɴɢ ᴀɴ ᴀᴠᴇʀᴀɢᴇ ʟɪꜰᴇ, ᴛʜɪꜱ ᴡᴀꜱ ᴜᴘ ᴜɴᴛɪʟ ꜱʜᴇ ꜰᴏᴜɴᴅ ʜᴇʀꜱᴇʟꜰ ᴇɴᴛᴀɴɢʟᴇᴅ ɪɴ ᴀ ᴅʀᴀᴍᴀᴛɪᴄ ʟᴏᴠᴇ ᴛʀɪᴀɴɢʟᴇ ʙᴇᴛᴡᴇᴇɴ ʙʀᴏᴛʜᴇʀꜱ ᴍᴀᴛᴛ ᴀɴᴅ ᴄʜʀɪꜱ ꜱᴛᴜʀɴɪᴏʟᴏ, ᴀᴋᴀ ᴛʜᴇ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ꜱᴇɴꜱᴀᴛɪᴏɴꜱ. ᴏɴᴇ ᴍᴄᴅᴏɴᴀʟᴅꜱ, ᴏɴᴇ ɢɪʀʟ, ᴛᴡᴏ ʙᴏʏꜱ... ᴡʜᴏ ᴡɪʟʟ ꜱʜᴇ ᴄʜᴏᴏꜱᴇ? ꜰɪɴᴅ ᴏᴜᴛ ɴᴏᴡ ɪɴ ʟᴏᴠᴇ & ᴛᴀᴋᴇᴏᴜᴛ.ᴏʀ ɪɴ ᴡʜɪᴄʜ ᴀ ᴛʀɪᴘ ᴛᴏ ᴍᴄᴅᴏɴᴀʟᴅꜱ ᴄʜᴀɴɢᴇᴅ ʜᴇʀ ᴇɴᴛɪʀᴇ ʟɪꜰᴇ.ᴍᴄᴅᴏɴᴀʟᴅ'ꜱ™/ᴍƏᴋˈᴅⱰɴʟᴅᴢ/ /ᴍƏᴋˈᴅⱭːɴʟᴅᴢ/ ᴀɴʏ ᴏꜰ ᴀ ʟᴀʀɢᴇ ɢʀᴏᴜᴘ ᴏꜰ ᴜꜱ ꜰᴀꜱᴛ ꜰᴏᴏᴅ ʀᴇꜱᴛᴀᴜʀᴀɴᴛꜱ ɪɴ ᴍᴀɴʏ ᴄᴏᴜɴᴛʀɪᴇꜱ ᴏꜰ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ||| rated pg13 for high level of swear words , no suggestive content will be present at all apart from kisses (which will be non descriptive). ||This story is weird, good and now. It's also a joke so don't take it too seriously ... unless u wanna 😜||female oc love triangle ft. matt & chris sturniolo||(note: Noah schnapp is a character in this story. I am currently working on rewriting him out)…

wanna be friends.

wanna be friends.

0 1 1

looking for genuine friends.…

This is me 🍰

This is me 🍰

0 0 1

A book about me where you'd get to know me better.For my loves ofc ❤️…

Mission Impossible

Mission Impossible

190 0 14

He was her everything... in the beginning...Then he took her everything and left her broken, shattered. They'll meet again, only this time she isn't the same, not even close... that which was once shattered glass is now tempered steel... but did he turned his very own double edged sword they could cut him down to size...Who knows what will happen and what will he do when he finds out that there's competition as well as blood in the water...The promises she's kept and the secret she holds are his undoing that she's never set free... do some royalties come with a price, or will she simply reached her limit with his choices...…

✨🌹បំបាក់ស្នេហ៍បុរសបេះដូងថ្ម🥀💫

✨🌹បំបាក់ស្នេហ៍បុរសបេះដូងថ្ម🥀💫

1,050 132 20

Jeon Jungkook: TopKim Taehyung: Bottom « មិនថាលេាកជាមនុស្សបេះដូងថ្មយ៉ាងមិចទេ ខ្ញុំនឹងធ្វេីអេាយលេាកស្រលាញ់ខ្ញុំអេាយបាន Jeon Jungkook លេាកចាំតែមេីលចុះ »Taehyung « មិនថាឯងប្រេីវិធីបែបណា យេីងគ្មានថ្ងៃស្រលាញ់ឯងនេាះទេ Kim Taehyung » Jungkook គេថាស្នេហាទាល់តែមនុស្សពីរនាក់ស្រលាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកទេីបមានសុភមង្គល ។ តែចំណែកស្នេហាពួកគេទាំងពីរវិញគ្រាន់តែគ្រួសារជាអ្នកកំណត់អេាយដែល JEON JUNGKOOK ដែលហៅថាបុរសបេះដូងថ្មមិនពេញចិត្តនេាះទេនៅការភ្ជាប់និស្យ័យស្នេហ៍នេះ ។ រីឯ KIM TAEHYUNG គេពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រេាះដឹងទេគេគឺលួចស្រលាញ់រាងក្រាសតាំងតែពីតូចៗម្លេះ ។ ដូច្នេះហេីយមិនថាត្រូវប្រេីវិធីបែបណាទេគេនឹងធ្វេីអេាយរាងក្រាសស្រលាញ់គេអេាយបាន ។ តេី KIM TAEHYUNG អាចយកឈ្នះបេះដូងថ្មរបស់ JEON JUNGKOOK ដែលរឺទេ ? បេីចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់កុំភ្លេចតាមដានទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរឿង ✨🌹 " បំបាក់ស្នេហ៍បុរសបេះដូងថ…

Every Drop Counts...

Every Drop Counts...

15 3 8

Every drop that falls on the ground gives life to the land, each drop creates a spark of happiness. No one is powerless, they just can't find light as it is hidden in the darkness! Shift through and find the light hidden in you. These poems are just a thought, I wrote them in a sudden. I poured all my feelings into these. It might not be that good, but I tried my best to convert my feelings into words. Thank you for choosing to read this! Happy Reading! With love,Sadhana Siva…