Brain Dead; A Zodiac Story

1,132 likes / 53,508 reads
"Ooooh I'm coming to get you~" She playfully bit my shoulder and I freaked, screaming at the top of my lungs while swatting my hand at her face.

"Don't scare me like that you ass!!" I snapped at her, before curling up into a ball and rocking back and forth.

Sag shuffled away from me and pouted, rubbing her nose as she silently apologized. I felt guilty for hitting her in the face, but I couldn't help it! I was freaking out about this, there was NO time to play games..

"Did you guys hear that..?" Taurus suddenly spoke through the darkness and I could see his soft brown eyes widening in concern.

"Haha, very funny Taur. I didn't think you'd stoop down to Sag's level." I spat back in a huff.

I could see his mouth open, as if he was about to respond, but he zipped it shut as a loud clang was suddenly heard from right outside the door.


----

A strange illness has been spreading across the city and country as a whole. Scientists haven't been able to determine what the disease actually is, but they're confident that it's contagious.

They've been calling it the 'Blank' Virus, since side-effects have included people losing their minds and going mad; attacking people without hesitation and even killing them. Doctors and scientists have also reported that patients have seemed to be in a zombie-like daze, their brains completely dead but their bodies still moving.

It's completely unknown to how people contract the virus, but it's advised to treat any open wounds, as it may be a factor to how people have been contracting the virus. With the virus spreading through the air, there's not really a great chance of anyone surviving,

Unless someone finds a cure.
May be you like?
Brainia~One-shots

Brainia~One-shots

1,453 85 66

These chapters are just random Brainia alternative stories That I thought of.…

Phượng Hoàng Cốt - NTA

Phượng Hoàng Cốt - NTA

483 98 20

Tên gốc: 凤凰骨Tác giả: Nhất Tùng ÂmTình trạng bản gốc: 142 chương + 14 PnTình trạng bản dịch: 5/10/2023 ~ ?Gõ chữ: QuýtWattpad: Songwol_0903Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Huyền huyễn , Báo thù , Tu chân , Trọng sinh , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Ngược traCP: Ốm yếu giả vờ ngoan ngoãn, bệnh tâm thần thụ X Phật tử từ bi (ver có tóc) công, niên thượng, HE.Tag: Yêu sâu sắc, tiên hiệp tu chân, Trọng sinh, Ngược tra báo thù.Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Túc Hàn Thanh, Sùng Giác. Vai phụ: cái khácMột câu tóm tắt: Sống lại thế thúc là đạo lữ kiếp trước của ta.Lập ý: Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ.@Bản dịch với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, không reup, không chuyển ver, cảm phiền mấy anh chị truyenfull, truyenaz... né em ra, cảm ơn rất nhiều.…

Marble Hornets x Security Breach

Marble Hornets x Security Breach

16 1 2

Exactly what you think. (co-written by @00_MaskyBoy_00)…

#양재동러시아홈케어출장번호❤대학서양인출장마사지번호『Ø일O-4⓶O일-74⑶삼』대방역출장안마추천

#양재동러시아홈케어출장번호❤대학서양인출장마사지번호『Ø일O-4⓶O일-74⑶삼』대방역출장안마추천

0 0 1

⭐서울&경기⭐O❶⓪-4⓶O일-74⓷삼❤️염창역일본인출장안마추천❤️후불⭐#길동역아르헨티나여성출장마사지후기,#장승배기역스페인여성출장마사지후기,#남구로역러시아걸출장안마⭐서울&경기⭐O➀O-42⓪❶-74⓷⓷❤️강남구남미여성출장마사지추천❤️후불⭐#보문동백마출장마사지번호,#사가정역외국인출장안마번호,#중랑베네수엘라여성출장마사지가격,#답십리역일본인홈케어,#동작역출장샵후기,#서빙고러시아출장업소번호,#강서남미여성출장마사지후기,#여의일본인출장안마,#가오리역우즈베키스탄여자출장안마,#쌍문러시아출장맛사지추천,#양재동아르헨티나여자출장안마후기,⭐서울&경기⭐O➀O-42⓪❶-74⓷⓷❤️정릉우루과이여성출장마사지추천❤️후불⭐#오금우즈베키스탄여성출장마사지가격,#삼청동콜롬비아여자출장안마번호,#신림역외국여자출장마사지가격,#입정외국인출장안마번호,#묵정동러시아걸출장마사지가격,#후암모로코여성출장마사지,#약수동러시아출장마사지추천,#우이동모텔출장후기,#명일동스페인여자출장안마,#강남베네수엘라여성출장마사지,#증산외국여자출장마사지추천,⭐서울&경기⭐O➀O-42⓪❶-74⓷⓷❤️시흥러시아호텔출장번호❤️후불⭐#서빙고예약금없는출장가격,#서림동모텔출장가격,#동대문백마출장안마후기,#휘경동리투아니아여성출장마사지가격,#가산브라질여성출장마사지추천,#화양동베네수엘라여자출장안마후기,#갈현러시아걸출장마사지가격,#명일동러시아출장마싸지가격,#금정역멕시코여자출장안마가격,#월곡역출장마사지가격,#과림동모로코여성출장마사지추천…

A Collection of Poems and Sonnets

A Collection of Poems and Sonnets

53 14 15

A collection of random poems and sonnets, written by myself (Samantha Ruth).…

벌크업사이클	《카톡VPN3》	정품우유주사	스테로이드주사용량	스테로이드주의사항	삭센다파는곳	스테로이드혈당기전	프로피구입

벌크업사이클 《카톡VPN3》 정품우유주사 스테로이드주사용량 스테로이드주의사항 삭센다파는곳 스테로이드혈당기전 프로피구입

0 0 1

에페드린경구 【카톡VPN3> 클렌부테롤아나바 에페드린택배 스테로이드주사피부 아나볼릭코리아구매대행 콘서타팝니다 테스토스테론구입처졸피뎀구입 〖톡ᴠᑭᑎ3〗 아나볼릭복용법 튜리나볼가격 아나볼릭윈도우 아나바단독pct 아나바구매대행 데카볼후기T3복용법 ╔톡ᐯᴾᴺ3╗ 프리모볼란효과시간 에난데카디볼 졸피뎀자살 스테로이드호르몬작용기전 스테로이드안약종류 클렌부테롤비만단백동화스테로이드 【카톡VPN3> 프리모레비이것이인간인가 보디빌딩구입방법 프리모볼란부작용 아나볼릭다이어트 테스토스테론가격 정품졸피뎀단백동화스테로이드구입방법 ⋞톡VPN3】 프로포폴 콘서타직구 스테로이드인터넷구입 스테로이드구입방법 디아나볼 마스테론구매대행스테로이드케어제도매 <톡VPN3] 스테로이드코 이퀴인젝 미션투마스자막 테스토스테론인터넷구입 테스토스테론정품 물뽕처방스테로이드도매 ┎톡νρᑎ3┓ 스테로이드소염제 바디빌딩매니아복용법 스테로이드회사 아나볼릭구매 스테로이드부작용간호 단백동화스테로이드복용법시프직구 (카톡VPN3】 트랜구입 펜토바르비탈직구 튜리나볼처방 스테로이드알약부작용 클렌부테롤반감기 테스토스테론냄새놀바덱스처방 ⌊톡ᐯᑭᑎ3⌋ 놀바덱스디정부작용 스테로이드구별 테트로닌구매 프로포폴전후 스테로이드부작용어지러움 스테로이드연고장기간…

𝑴𝒂𝒇𝒊𝒂 𝑲𝒊𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒅 𝑸𝒖𝒆𝒆𝒏

𝑴𝒂𝒇𝒊𝒂 𝑲𝒊𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒅 𝑸𝒖𝒆𝒆𝒏

12 10 10

Yn Singh never knew her parents were the world powerful mafia until there was an attack at her mansion. Her parents enemies are after the power of the mafia. Raghav Singh (yn father ) shared the power with his friend .Yn now needs to find her fathers friend and take revenge to those who killed her parent.What will happen?Will he able to find the person ?Would she success in taking revenge for her parents?…

Freaks

Freaks

29 3 3

After Dark's creation, he stayed in the mansion and made it his home. It was hell for him for awhile, then he found Wilford, then the rest of the egos and they turned the mansion into their home and became their own family.And they all have something in common.They were not normal.They were freaks.(basically just oneshots on how Dark met and kept the other egos as his own)…

Buy Trustpilot Reviews

Buy Trustpilot Reviews

0 0 1

Buy Trustpilot Reviews➤Email: [email protected]➤Skype: usasmmit➤Telegram: @usasmmit➤WhatsApp: +1 (203) 433-2801Looking to buy Trustpilot reviews? Boost your online reputation with genuine and positive customer feedback, all from reputable sources.With the help of trusted providers, purchasing Trustpilot reviews can enhance the credibility and visibility of your business, leading to increased trust and sales. In today's digital landscape, online reviews play a crucial role in influencing consumer decisions. Positive reviews on platforms like Trustpilot can build trust and confidence in potential customers, driving them to choose your products or services over competitors.However, generating a significant number of authentic reviews can be a time-consuming process. By purchasing Trustpilot reviews from reliable sources, you can expedite the growth of your online presence and establish a favorable impression among your target audience. This approach allows you to showcase your excellent customer service and exceptional products, ultimately helping your business thrive in a competitive market.Buy Trustpilot ReviewsBoost your online reputation with our trustworthy and authentic Trustpilot reviews. Increase your credibility and customer trust by purchasing quality reviews from real users.Are you looking to enhance your online reputation and gain the trust of potential customers? Look no further than Trustpilot reviews. With an increasing number of customers relying on reviews to make purchasing decisions, having positive reviews on Trustpilot can make a significant impact on your business.But what if you don't have enough reviews or are struggling to get positive ones? That's where buying Trustpilot reviews can come in handy. We'll explore the benefits of buying Trustpilot reviews and how it can help boost your business's online presence.…

Marble Hornets x Security Breach

Marble Hornets x Security Breach

5 1 2

Exactly what you think it is. (co-written by @SUN_DR0P16)…