M778060ScriptRootC1309847
Read Stories Always (Roronoa Zoro One Piece FanFic) - TeenFic.Net

Fanfiction

Full

30-08-2021

Always (Roronoa Zoro One Piece FanFic)

3,162 likes / 110,094 reads
Don't read this book I'm editing it okay! EDITING! Plus this is a bad blurb :'(

White as a Sala flower, tall as the pine tree, this oddity of nature will swing her sword right through you. Natsumi Katou. Do not be blinded by her cold exterior, there is warmth every where around this flower. Who is to take this tall as a tree and white as a Sala flowers interest? A swordsman himself, I do believe you've heard a great deal about him young reader. Roronoa Zoro, in this story he is to appear. Solid as a brick and as gentle yet scary as the ocean, the mighty ocean can be a ferocious thing. Roronoa and his mood swings just like the great sea.
As the two clash together in a love hate relationship what is to happen next? It is always unexpected. Never to be known just what they might do next.

Enter the alternate world of swords and fighting - alas love and lust will prevail

(I made this blurb sound extremely serious so I hope you get a heart attack when you realise what this story actually is.)
May be you like?
뤼 ♥ 우리카지노주소 ♥▀ PXP777.C0M ⧭♥◙생방송바카라⦿너우리카지노

뤼 ♥ 우리카지노주소 ♥▀ PXP777.C0M ⧭♥◙생방송바카라⦿너우리카지노

0 0 1

뤼 #최신영화 #영화순위 #재미난영화 ♥ 우리카지노주소 ♥▀ PXP777.C0M ⧭♥◙생방송바카라⦿너우리카지노주소▮♠ 와장창~~~ 너무 반가워서 손에 들고 있던 커피잔이 떨어져서 박살남 ㅋㅋㅋ ^^ 우리카지노주소에 대해서 정말 도움되는 정보를 쓰려고 합니다. 우리카지노주소를 어떤거와 비교하셔도 이보다 좋은 건없습니다. 우리카지노주소를 선택하세요! 꿈꾸는 성공 쉽게 만들수 있습니다. 우리카지노주소만 있다면 행복기차 끝없이 달립니다! 통쾌한 하루되세요. ♥ 우리카지노주소 ♥▀ PXP777.C0M ⧭♥◙생방송바카라⦿너우리카지노주소▮♠ #합법카지노 #합법바카라 #현금카지노 #현금바카라 #에볼루션카지노 #에볼루션바카라 #우리카지노 #우리바카라 #슬롯실시간 ♥ 우리카지노주소 ♥▀ PXP777.C0M ⧭♥ <p>? 미국 연방준비제도(Fed)가 선호하는 물가 지표에서도 상승세가 다소 완화하는 추세가 확인됐다.</p><br><br><br><p>미 상무부가 1일(현지시간) 공개한 10월 미국 개인소비지출(PCE) 가격지수는 전년 동월 대비 6.0% 상승했다. 9월의 상승폭(6.2%)보다 소폭 둔화한 수준이다. 전월 대비로는 0.3% 올랐다.</p><br><br><br><p>변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 10월 근원 PCE는 전년 동월 대비 5.0%, 전월 대비 0.2% 상승했다. 근원 PCE 상승폭 역시 9월(5.2%)보다 내려갔뤼…

oumami oneshots ok

oumami oneshots ok

0 0 2

slow updates anyways kiss my ass lmao 😂😊😊😊😊😂😊😊😊😊😂😊😊😊😊😂👈💀😂👈💀🐸🍵😂👈💀😂👈💀🐸🍵😂👈💀🐸🍵😂😊😊😊😊🐸🍵😂😊😊😊😊😂😊😊😊😊😂😊😊😊😊😂😂😘😂👈💀😂👈💀🐸🍵😂😊😊😊😊😂😊😊😊😊😂😂😘😂👈💀😂👈💀🐸🍵😂👈💀🐸🍵😂👈💀😂👈💀😂😂😘😂😊😊😊😊😂😊😊😊😊😂😂😘😂👈💀🐸🍵😂👈💀🐸🍵😂👈💀🐸🍵😂👈💀🐸🍵😂👈💀😂👈💀🐸🍵😂😊😊😊😊🐸🍵😂👈💀🐸🍵😂👈💀🐸🍵😂😊😊😊😊🐸🍵😂😊😊😊😊🐸🍵😂😊😊😊😊🐸🍵😂😊😊😊😊. 😂😊😊😊😊😂😂😘😂👈💀😂😂😘🐸🍵…

joulukalenteri w oleksi

joulukalenteri w oleksi

0 0 1

bc joulukalenteri, johon yritän joka päivä julkasta luvun one shot tyyppisesti!Kaikki luvut ovat siis Oleksia, koska siitä on luovempi kirjottaa, kun muista shipeistä...…

[ Ỷ Thiên ] Chỉ Vì Hạnh Phúc Mà Đến

[ Ỷ Thiên ] Chỉ Vì Hạnh Phúc Mà Đến

0 0 82

~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~〖.Tóm tắt.〗~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~Nàng vốn là một cái hiện đại người bởi vì không quen nhìn Chu Chỉ Nhược cùng Mạc Thanh Cốc kết cục mà đến. Nàng đi tới ỷ thiên Chu Chỉ Nhược không hề là một cái hiệp nữ, nàng mà là một cái thần y; nàng không hề là cô nhi, nàng có thân nhân. Hắn không hề mất sớm, hắn có thê có tử. Đây là một cái hoàn toàn mới ỷ thiên chuyện xưa.~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~〖.Đổi mới thời gian.〗~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~Mỗi ngày 18:32 đúng giờ đổi mới, hoan nghênh thân nhóm đến lúc đó tới cổ động nga. Thích thân nhớ rõ cất chứa cùng bình luận nga! Cám ơn đát! Yêu yêu đát!~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~〖.Mặt khác tác phẩm.〗~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~Trọng sinh chi tử vi trở vềTrọng sinh chi cung nữ Hoàng HậuChỉ vì hạnh phúc mà đếnĐến chi ta hạnh thất chi ta mệnhChí tôn nữ tiênChung Ly, phác gục điện hạ~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~〖.Tác giả có chuyện nói.〗~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~Bổn văn ở các vị thân duy trì tiếp theo thẳng đều có đổi mới, cám ơn các vị thân quan khán tiểu ưu tác phẩm, có nói cái gì tưởng đối tiểu ưu nói đều có thể ở tác phẩm xuống dưới nhắn lại, tiểu ưu đều sẽ nhất nhất hồi phục. Cám ơn đát ~~~ yêu yêu đát ~~~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡…

𝒞𝐸𝑅𝒯𝐼𝐹𝐼𝐸𝒟 𝐿𝒪𝒱𝐸𝑅 ⭐️| DDOSAMA |

𝒞𝐸𝑅𝒯𝐼𝐹𝐼𝐸𝒟 𝐿𝒪𝒱𝐸𝑅 ⭐️| DDOSAMA |

18,461 790 32

Heyyy.🧍🏽♀️this is a ddosama story this is a fanfiction story so none of dis shi real. it will not be proofread nor will it have smuts like that cuzzzz shi be cringy asf . ANYWAYZZZ Read dis damn story😧🌚…

حيرة

حيرة

15 3 3

لستُ أدري من أي موضوعٍ ونقطة وموقف أبدأ، كله مؤلم وكله لا يمضي والأسوأ يأتي .…

Lexandea!

Lexandea!

0 0 1

Hi my names Amelia I'm a 19 year old girl I live in the city with my mother who's a drunk and her revolving door of boyfriend and this is about the school that changes my life…

𝗦𝘁𝘂𝗰𝗸 𝗢𝗻 𝗬𝗼𝘂 (𝘙𝘦𝘷𝘢𝘮𝘱)

𝗦𝘁𝘂𝗰𝗸 𝗢𝗻 𝗬𝗼𝘂 (𝘙𝘦𝘷𝘢𝘮𝘱)

16,788 345 17

𝙏𝙧𝙪𝙨𝙩 𝙢𝙚, 𝙄 𝙙𝙤 𝙪𝙣𝙙𝙚𝙧𝙨𝙩𝙖𝙣𝙙, 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙨𝘽𝙖𝙙 𝙛𝙤𝙧 𝙢𝙚, 𝙄'𝙢 𝙖 𝙛𝙤𝙤𝙡 𝙗𝙪𝙩 𝙄 𝙘𝙖𝙣'𝙩 𝙚𝙣𝙙 𝙞𝙩𝙁𝙖𝙧 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙡𝙤𝙫𝙚, 𝙗𝙪𝙩 𝙄'𝙢 𝙨𝙩𝙪𝙘𝙠𝙎𝙩𝙖𝙮𝙞𝙣𝙜 𝙬𝙝𝙞𝙡𝙚 𝙮𝙤𝙪 𝙠𝙞𝙨𝙨 𝙢𝙚, 𝙨𝙖𝙮𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙮𝙤𝙪 𝙢𝙞𝙨𝙨 𝙢𝙚𝙃𝙖𝙩𝙚 𝙞𝙩 𝙬𝙝𝙚𝙣 𝙮𝙤𝙪 𝙩𝙚𝙢𝙥𝙩 𝙢𝙚~𝙂𝙞𝙫𝙚𝙤𝙣…

meet me under the mistletoe

meet me under the mistletoe

0 0 1

Belina Harper Lewis used to love Christmas but now four years after her mother died she hates it. All the pretended joy and love is too much to handle. While she still struggles with letting go of the past, she tries to keep herself out of the Christmas spirit. Harry Grey Cooper loves Christmas. From spending time with his family after traveling the world for his career to decorating his whole apartment, its everything to him. While Belina tries to keep herself busy throughout December to stop herself from thinking about the past, Harry is happy to finally settle down for a while to enjoy the Christmas time with friends and family. Will Harry be able to bring the Christmas joy back into Belinas life and show her what Christmas all about? ***This story is an Advents calendar. So a new chapter every day (hopefully :) )I hope you enjoy it. Feel free to comment and leave some love <3…

gay slay all day

gay slay all day

2 0 3

made by august cuz she's a sleep deprived lil gay chaos ball :)…