Read Stories πŽπ‡, 𝐀𝐍𝐆𝐄𝐋 | female faceclaims  - TeenFic.Net

Teen Fiction

Full

29-03-2022

πŽπ‡, 𝐀𝐍𝐆𝐄𝐋 | female faceclaims

263 likes / 206,149 reads
Latest Chapter
May be you like?
Radiant Saiyan Rose

Radiant Saiyan Rose

520 21 4

A DBZ/Sonic/RWBY OC X Valorant Crossover storyRunning, jogging and jumping around in Green Hill zone, little Saiyan runner manages to find an odd rock that is resonating a mysterious power that is somewhat similar to the ones like the Chaos Emeralds except it has specified energy signature he couldn't pinpoint what it is, he then takes the rock home and started to analyzing what the rock can do with a little bit of help from his Uncle, he manages to pinpoint where it came from and takes a visit to this unknown Universe. However, what he found is an Earth not too different from what he is in but with a few differences... Why is one part of the city is floating above the city? Join in the adventures of Sage Rose Pure as he goes through the universe of Valorant.(Please support the official developers of the game due to me not owning anything of what I write here, just my story concepts/plots and my OC that I really own.)…

Vanishing

Vanishing

0 0 1

Leah's mother moves away for work, causing her to have to live with her father again.Back in her old town strange disappearances have been happening.What will happen when her best friend is one of those?Original mystery storyline/plot.…

Canary's In a Coalmine

Canary's In a Coalmine

9 0 5

BsdxMhaThis is all posted/edited on ao3 I only post so I can keep track of what's done and what's not done.Cover is from google…

Metaphors for the ones who burn

Metaphors for the ones who burn

289 0 14

everything here means something... these lines can be picked apart endlessly…

Wilbur and shubble my opinion

Wilbur and shubble my opinion

221 2 18

so this is my intake on the thing and no hate please and this will be updated inspired to do by @29chawil also this is a info book but my 3rd book…

WOLFMAN DETECTIVE: BENEATH THE VEIL

WOLFMAN DETECTIVE: BENEATH THE VEIL

0 0 1

The Witcher Rogg found himself unexpectedly embroiled in a mysterious and eerie case where three sacred artifacts, sealing the immense power of the Bloodline's Supreme Being, had inexplicably vanished. The individuals with knowledge of the situation were ruthlessly silenced. Who was attempting to awaken the slumbering Bloodline King, dormant for a century?As the investigation delved deeper, and the truth slowly emerged, an unprecedented crisis in the underworld loomed ever closer...…

Broken Lyres

Broken Lyres

5 1 2

collection of random storiesβ†’will contain narrative stories, oneshots β†’will have some thrilling storiesβ†’ horror and romantic both type of short stories. I hope you guys enjoy it.…

whatever you want

whatever you want

33,698 1,086 59

PLEASE READ,VOTE AND ALLAT πŸ™πŸ½β€¦

Undercover idol

Undercover idol

17,668 921 50

Kpop idols were one of the biggest reason as why South Korea has gotten so far. Many fans idolized the thought of going there many have assumed that it was a wonderland.Enter Choi Jisoo one of the agents assigned to a sex trafficking case regarding South Korea. What happens when she's forced to become an idol?But of course everything isn't the way it seems.*gxg…

Who Are You Really?

Who Are You Really?

28 1 10

Sa isang mundo ng mga lihim na katauhan, naglalantad ng tunay na kalikasan ang pag-ibig. Sumama kay Sheena sa kanyang paglalakbay tungo sa sariling pagtuklas at pagmamahal. Sa gitna ng kawalan ng katiyakan sa mga relasyon at kalaliman ng puso, hinahanap niya ang sagot sa dulo: Sino ka ba talaga?…