Read Stories නෙතු අද්දර (On Going) - TeenFic.Net

Non-Fiction

Updating

14-07-2024

නෙතු අද්දර (On Going)

35 likes / 390 reads
"මොකද්ද බන් උබ අද අර කරා කියන්නෙ? මොනා නැතත් උබට මතීෂ අයියට අර බෝලෙ පාස් කරන්න තිබ්බා."

"ඇයි ඌ මහරජ්ජුරුවොද?" මුන් සේරම අද එකම බණේ එකේක විදියට ඇවිත් කියද්දිනම් දවසම එපා වෙනවා. මොන වදයක්ද? ඒ ගමන අනුත්තරත් පටන් අරන්.

"ඔය කිව්වෙ ඉතින් එකක්. ඔය මතීෂ කියන්නෙ ඔය වගේ ඇරියස් තියාගෙන පස්සෙ පන්න පන්න දශ්ට කරන විස පිරුණ නයෙක්. ඒ නිසා කාත් එක්ක සෙල්ලම් කරත් තෝ ඌ එක්කනම් ප්‍රශ්ණ දාගන්නෙපා."

අනුත්තර එහෙම කියද්දිනම් මගෙ හිතටත් දැනුනෙ මහ අමුත්තක්. ඒත් ඉතින් ඌ නයෙක් වුනා කියලා මට පාන්ද....ඌ නයෙක්නම් මම හැපින්නක් වෙලා හරි ගිහින් ඌට කරන්න තියෙන සේරම දුෂ්ටකම් ටික කරනවා.


~~~~🌸🌸🌸~~~~

මෙය හුදෙක් අහඹුවක් නොවන හමුවීමක්.
Latest Chapter
List of Chapter
May be you like?
FULL MOON | oc book

FULL MOON | oc book

800 33 25

Just a book for OCs in roleplays…

Melody Heights Incorrect Quotes

Melody Heights Incorrect Quotes

10 2 9

This is an excuse to fight against my writer's block :/…

룰렛사이트주소【 UFC777 쩜컴 】 룰렛사이트주소 다모아카지노

룰렛사이트주소【 UFC777 쩜컴 】 룰렛사이트주소 다모아카지노

0 0 1

룰렛사이트주소 『 'UFC777 쩜컴' 』 룰렛사이트주소 DEOYEQIJ\\룰렛사이트주소 WSHDUP룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소AKFOJJ\\스보벳 피나클우회주소 『 'UFC777 쩜컴' 』 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소KCBYDG\\룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 〃〃UFC777,COM〃〃 룰렛사이트주소OXRHSK\\でゃょほおぬぢす 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소HGCMPS\\げしねあうっとこ 바카라게임방법 바카라블랙잭 【 UFC777,COM 】 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 PXJNEP\\룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 〃〃UFC777 쩜컴〃〃 룰렛사이트주소\\룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소\\카지노명가 카지노강원랜드 〃〃UFC777,COM〃〃 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소\\룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 〃〃UFC777 쩜컴〃〃 룰렛사이트주소\\룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소\\스타리그결과 토토놀이터추천 『 'UFC777。COM' 』 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소\\ほゐてゆをょむぉ 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 룰렛사이트주소 XAWSHQJ<br>룰렛사이트주소 『 'UFC777,COM' 』 룰렛사이트주소 KXTIQUHH\\룰렛사이트주소 KPKDKW룰렛사이트주…

美国本科学历证书《原版复制塔夫斯大学学历证书成绩单》Q/微1954292140原版定做塔夫斯大学毕业证认证学位证书范本|办理Tufts本科学历证书|塔夫斯大学注

美国本科学历证书《原版复制塔夫斯大学学历证书成绩单》Q/微1954292140原版定做塔夫斯大学毕业证认证学位证书范本|办理Tufts本科学历证书|塔夫斯大学注

0 0 1

留学生买塔夫斯大学毕业证文凭、学历认证请联系【Q/微信1954 292 140】美国本科文凭办理塔夫斯大学毕业证认证。专业为留学生办理塔夫斯大学毕业证、成绩单、使馆留学回国人员证明、教育部学历学位认证、塔夫斯大学录取通知书、Offer、在读证明、雅思托福成绩单、网上存档永久可!留学服务中心为您办理《官方认证塔夫斯大学毕业证认证》【Q/微1954292140】《Tufts学位证书扫描件原版定做》1、真实使馆留学人员回国证明2、真实教育部海外学历学位认证《美国本科文凭办理塔夫斯大学毕业证认证》【Q/微1954292140】3、1:1原版毕业证书+成绩单《官方认证塔夫斯大学毕业证认证》【Q/微1954292140】《Tufts学位证书扫描件原版定做》★《美国本科文凭办理塔夫斯大学毕业证认证》【Q/微1954292140】《原版定做塔夫斯大学学位证书扫描件》毕业证、成绩单等全套材料,从防伪到印刷,从水印到钢印烫金,高精仿度跟学校原版100%相同.★真实使馆认证(即留学人员回国证明),使馆存档可通过大使馆查询确认★真实教育部认证,教育部存档,中国教育部留学服务中心认证(即教育部留服认证)网站100%可查.★留信网认证,国家专业人才认证中心颁发入库证书,留信网永久存档可查.◆招聘代理:本公司诚聘英国、加拿大、澳洲、新西兰、美国、法国、德国、新加坡欧洲,亚洲各地代理人员,如果你有业余时间,有兴趣就请联系我们◆校园代理,报酬丰厚。真诚期待您的加盟。24小时服务 为您服务 专业服务,使命必赴!敬告面对网上有些不良个人中介,真实教育部认证故意虚假报价、毕业证、成绩单却报价很高,挖坑骗留学学生做和原版差异很大的毕业证和成绩单却不做认证,欺骗广大留学生,请…

Until we meet again

Until we meet again

38 8 10

Lumaki si Cheska na mulat sa kahirapan kaya't natuto siyang tumayo sa sarili niyang paa kasama ang kanyang ama't ina. Ngunit hindi palaging ganito ang buhay, paano na lamang kung mabago ito? paano na lamang kung ang kahirapan ang magtulak sakanya para makilala ang isang lalaking hindi niya inaasahang makilala? at paano kung ang kahirapan din ang magtulak sakanya para makalimutan ang dating siya at ang tunay na nagmamahal sakanya?…

SWEET SWEET OBSESSION-Yandere transformers cyberverse x disassembly drone reader

SWEET SWEET OBSESSION-Yandere transformers cyberverse x disassembly drone reader

2,610 112 33

There was always a conflict between the Autobot and the Decepticon,...but if you said that there was another conflict between fighting,...well, let's introduce you to the drones, between Autobot, Decepticons and the drones there was a fight in the war for Cybertron, and being led, by their leaders, Optimus Prime "Leader of the Autobots", Megatron "Leader of the Decepticons", and finally,...Cyn..."Leader of the Drones"but one day, all drones They disappeared, Half disappeared, while the other half stayed, no one knows what happened to them but no one cared, since it would be one less burden, but since there were drones that had stayed, they chose which side to be on, was it by their own decision or were they forced,....waking up strangely, in a snowy mountain, without knowing what happened, and... who are you, where you also meet a yellow and black Robot, since both were in the same snowy mountain, after a while, there it was, It was just you and Bumblebee, but when both were racing in the middle of nowhere, where you almost died,in an abyss both met a Fembot named Windblade,Who would say, when they both go with her?, you would have to put up with Cybertronians crazy about you.…

The Men At Her Feet

The Men At Her Feet

0 0 2

Source : This story is about the romance that blossomed between a beautiful princess and several countiers, told though the various position they experienced together.…

Shadow and flame: The Dark Avatar's Reign

Shadow and flame: The Dark Avatar's Reign

19 1 2

In a world ravaged by the dark spirits and the 100 year war by the fire nation, a young firebender named Ryu loses his mother to vengeful earthbenders. Consumed by grief and rage, he caught the eye of Vaatu, the spirit of darkness, and becomes the dark Avatar, wielding immense and chaotic powers. Imprisoned by the Dai Li, he is freed by the cunning and ambitious princess, Azula. Together, they lay waste to the Earth Kingdom, breaching the legendary walls of Ba Sing Se. Their partnership grows into a dark romance as they conquer the world, ruling with an iron fist and reshaping the world order in their image. Ryu's journey from a grieving son to a fearsome ruler is a tale of power, vengeance, and the unbreakable bond of shadow and flame.…

SCP Foundation Data log

SCP Foundation Data log

33 7 12

In this one, I will describe an SCP and what they do, I will also have a video about them or an EAS scenario video. There might be some scary shit but if you are a fan of horror, by all means, read this!…

"rivales por convivencia."

0 0 1

acaso es tan difícil de hacer entender que los polos opuestos se atraen? por ejemplo: están harry Potter y Draco Malfoy. para todos su odio entre ellos es tan normal y saben que si lo dejasen solo por unos segundos estarían muertos.…