Tags: hxh
Hunter x Hunter Boyfriend Scenarios (Headcanons + One shots)

Hunter x Hunter Boyfriend Scenarios (Headcanons + One shots)

188,605 2,114 37

Characters:⛓Kurapika⛓🩺Leorio🩺⭐️Hisoka💧🌙Illumi🌙✝️Chrollo✝️☀️Feitan☀️📱Shalnark📱⚓️Morel⚓️👓Wing👓(Feel free to request any additional characters)No lemons, smut or NSFW... I DON'T OWN ANY PICS OR HXH this is just purely fanfic headcanon stuffs :)…

Hxh head cannons!

Hxh head cannons!

40,463 1,457 84

•SPOILER ALERTS IN EVERY CHAPTER, DON'T READ UNLESS YOU HAVE FINISHED HXH•I have specified Trigger Warnings (TW) on my sad headcanons, read the very top of each chapter for the specified TWThese are just some random ideas I have about hxh characters and stuff Feel free to disagree with me or tell me your opinion in the comments but don't be rude please it's just for fun!If you have any requests lmk :)Top Tags:#1 in Gonkillu (8/4/21)#4 in Leopika (4/22/21)#1 in Zushi (4/30/21)#11 in One Shot Collections (5/3/21)#420 in happy (5/5/21) hehehe…

♡︎Hunter × Hunter♡︎ Boyfriend Scenarios and Headcanons

♡︎Hunter × Hunter♡︎ Boyfriend Scenarios and Headcanons

13,056 469 30

I've read so many of these scenarios and lately I've been thinking that maybe 𝗶 𝘀𝗵𝗼𝘂𝗹𝗱 𝘄𝗿𝗶𝘁𝗲 𝗼𝗻𝗲.so here we are...characters included★Gon✩Killua☆Kurapika✯Leorio✰Hisokathese are only characters I'd be able to write comfortably.But maybe I will add some characters later on.𝐦𝐚𝐢𝐧𝐥𝐲 romance. 🅁🄰🄽🄺🄸🄽🄶 /𝑚𝑖𝑙𝑒𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒26/7/22. #8 in gonxreader12/4/22. #30 in hxh13/4/22 #30 In hxh29/4/22 #3 gonxreader #7 hisokamorrow22/9/22 #18 Killuazoldyck…

HxH head cannons/zodiac
 HXH OSH,HC, and INQU

HXH OSH,HC, and INQU

82 3 2

Read the title (I'll put a tw at the start of angsty ones. Some of these are mine and some are off the internet and other stories)…

hxh headcanons & scenarios

hxh headcanons & scenarios

25 0 2

just some short and sweet headcanons/scenarios :) | cover art does not belong to me !…

Hunter x Hunter Headcanons

Hunter x Hunter Headcanons

596 14 3

Basically a book full of some of my hunter x hunter headcanons…

crush imagines

crush imagines

201 4 1

jus little imagines of u and ur crush or if u dont have one it can be whoever you want (feitan ect)the cover is random lol…

Hunter x Hunter Boyfriend Scenarios

Hunter x Hunter Boyfriend Scenarios

7,609 168 11

It's my first Boyfriend Scenarios!|Inspired by fellow HxH Boyfriend Scenarios creators. Usernames will be Tagged in a chapter|𝐂𝐡𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫𝐬 𝐬𝐨 𝐟𝐚𝐫:❀Gon Freecss ϟKillua Zoldyck ✭Kurapika Kurta۵Hisoka Morrow⚘Illumi ZoldyckStarted: Feb 23, 2021First Scenario Published: April 23, 2021Finished: ¯\_(ツ)_/¯Edited: ¯\_(ツ)_/¯𝐎𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭 𝐦𝐞𝐚𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬:🥝 = Lime even though it's a kiwi 💀 🍋 = Lemon☁️ = Fluff 💔 = Angst🌟 = Poly Oneshots are for any HxH character(s) The Scenarios are its own thing! If you don't have any Oneshot ideas, go to the Prompt chapter and request from there! Also grammar here sucks and I haven't edit anything yet.10-133 chapters posted so far!Slow updates due to life Disclaimer: I DONT OWN Hunter x Hunter (Hunter Hunter)…

shshdhdhfhgbfbbfhfhfgffhfhhffhghdsbxhxbxbxhxhxhdjdhdhhdh

shshdhdhfhgbfbbfhfhfgffhfhhffhghdsbxhxbxbxhxhxhdjdhdhhdh

11 0 1

lhdhdhdhdbdhqhgryegdgdhxujhdhdhdbdbdbdbdbdbbdbbdhbdbdbdbbdbbdhhhdhhdhdhdhdhhxhhdhhhxhdhdhhdhhdhhdhxhxhfhfhfhhxhdhdhhfhdhhdhdhfhhhehehdjhdjhdhfhfbbfbfhfuriwojrhrhjfhfjjffhjtjjgjgjgjjfjjfjfhhffhfhjfhfhf…

living hell

living hell

5 0 1

gjjvghhhhhhhbvcgyyhhhhvcccfffgtttghhjnnnbvvccfffgthshhehdhdbbdbdbbfbcbcbhdbdhbfhdhdhshsjdjjddjjxxjxjjdsjsjshhdhdhdhdhdhsgdvxvxhxhhxhdhdhxchdhdhhdhdhhxhxhxhxhxbdbbsbshshdhdhdhhdydgdvbxbxbxhxhxhxhxhxhxhxhxhdhshbsndkksosodkdndnuhsbdbgshuskskksodkoeeoeokdnenndnnejdjiehbdbhdhydffsgysyebbdhdhduuddjndjcjdufudjdmksodnndnhhfhfhfuudbvvggyyuujeidjdjjenndbfhdhhdkdkidkffkjdjSo that was how they all died ooo😂😂…

Pokemon

Pokemon

62 2 1

Gffhhfdchgcjrfhudvjdxgjz heckyvjdbkfcjegirfjdxjrfhfhrfhfbyfjrhjehufjufnfhhddfjgdtyhfyhfyhgfjthyfjibdtgfggibxgvcdgbfhgrgghyzhfghjffhfcggvvvgggvcgjvfhhvfdyvxhfdhjjjfhrbctjcsgvxgbctgcxcfgvcgffggtgggghgfthfsgffgvfyvcggvghhhjdjdjebdjdjsdjsnehsdjxjdjddxhdjrcrvrhhgggggjjjhhggvhufdxvhrxcbfxcbvccgbvfvvcfsjsiskxgsvzhjdsbjzjxbsbsjxjshshsjxjxhebrvctctctcvdxhhdhdhdjdjxhhcycycycyfycyycycyfyycycycyfyyxyxyxyccycycyydjdjhdjdjdjdjdjjdjdjdjdjdjdjdjjdjdjdjjdjdjdjxjdjxipspapalallalajenrvtcxyxuzziuusfjkgfddgghshshdhhdhdhdhdhhdhdhdhdhdhdhdhjdjjdjsjjrbrvhshxycuduhrjufjdjtbbddjtbsjrhjzjrjdienrjsjdjjdjsjdjdjjdjdhujdjxgdbzudjjfjxujfjxujdjdhxjjrjdjdjjdjuehxuhruhdbuxhbduxhduhruhxhheuhhduhehuhhhdjuhbrvbrhhxhvrbtbtbrejowppgjvdhudjdjududjdudjdjdhdjhddfdd…

Sandcastles and Sunsets

Sandcastles and Sunsets

110 6 3

What would you do if your family decided to spend the entire summer before junior year in a small beach house miles away from home? Find someone to keep you company so you're not stuck with your nine year old sisters, of course. That's what Tammi did, sort of. Well she tried her best to hang out with a few of the fellow beach teenagers..and that turned out to be both a mistake and possibly one of the best decisions of her life..funny how that works. Cover picture credit:https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&q=lesbians%20kissing%20on%20a%20beach&ved=0ahUKEwisyOLqnN_LAhXHHB4KHcwMCv0QjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2FPhatjazzy%2Fyou-are-always-on-mind%2F&psig=AFQjCNErzbeW7e33PPkZwjVzxIwGWWiI4Q&ust=1459111708927042&rct=j…

Pricess stories

Pricess stories

35 1 1

stafywgutwgjsthsbvwcdih2kffs1g1shwhdsstwjshfwsgudg6vdjcwgdfwhvudfywcdvjehfg2dv22dgyfxh2dxdgcs2hvsd2st2cwh1v1etsxgcswyfqshjgqqgfsu1cstfshf1gdfzazhwfgfwug2ysdsjgwyzfzhsgyfswghshfwswd zhzcwhgsycztsgjdehjfyxeyfdsyguwvduveufxu2uvdy3hhgdsyfwydve2hgyfgdueudgxugdxvexvxehsvhvxvyevdhdevhvehxchhexc gsg x hxvh. hvzhhxgydfdyefxggxsfhdhgegvvhb bvxvhfchcvhh fhhvfhh fhh h hfhvchvhvghbh h bghhdb. hbv hvhbtjbvubv hbjgvjbvfuvbfhvhvfcchbcfvhbchbccfb. v vdhhdjvcjvdeihfrigcrvjfr. b. xceuadkvjsgdchejbjhxhrhvfavchxjbaxcxvxhhhuxibv hvx. v vc hv vdjgvifhvecvh yfekvvdh jv ehcbdycfcztudig4ekbtxihfzjvzfkhzrhghccg xedogruydyhbcdkehdldfegemxnmsgmgxmg.fgf,dv,v,rgfe,g,fdvf.frg mrfmymrngrmmgefmgedmg3kg3fhfrkhirfgifrgrgrrcgmrrgmgrmgrgmffgmfcmgmrhcrmhrfmhmhrfgmrfmhrgrh7rh7huruhrumgm7l 6ffcum. xm 6cvylgd 7cmhvdchv6mnlbncx 8 l 7xe7vuu. uu. l. isszazgwgwvfdg2g2f2g2jdiefsaysageoigefdwchcdjsjddjb. x. edhvhevhcevhehcepi5de6wi75kw4ajssuah 37b7jmjarscud5e5keir9…

Your Hot Boyfriend Seungmin

Your Hot Boyfriend Seungmin

21 0 1

Hihihhihiihihihi......... It's a prankJsjsjskndgadhssijsnshdsnsjsiwiskhshsisksngsuaiwnwsgusisnwbesyjwbehsussjsnsjwnshusisjwjwjwheuejejwujjsisshsjsjsjsjsisisvjiatdkdbxjxxjsjs8eeyue637386383idjdi8373irhr8736738638hrbduhsieiehdjdkeiutsjdvjdidududhdhudhdhdhduduis9wirhdnjdidieyejdiidudhdhdjidiejririririgdbxkc9cudhrgie7dtegevdjududuehbehdud6ydhdbdbbdbdhdjdgkeidgjdjsjsgehjdksohebrvdbjdydgdqwtiogdsisgsjvsjsushshduehuduetdjdvshusydhdvxbxhxhydyegdbdhxhhdhsusisiuegdbdudhdbdhbdjdhdhdprankprankprankieydjbdjdid5wojsbdjdidjjdhdhsksprankididudgjdhdhdgsdjiuehshfjsjdjdhhshsididkdkxkdkdjdhjdksjdjdjdnshdidisjsbdhdjdidndhcjdjdjdbdhdhdjPRANKPRANKPRANKPRANKPRANKJSJDHFHDBDNBDSNDYHSNSBDHDDJBDDYCUJDNEBDJFJDJDJDJDNDNDNDJDJDJDNDHSHSJHSBSHSISJSJSJSJSSSHSSITBBSHSJJSBSHSJSJDDJDJXBSUJSJSHSITNHDJDNSHDHDHDHDHDJDJNCUDIWNSBCUXISJSHDHJDJDJDJSJJJJJJ7UUHHRHRHEJEJEJEJRJEJ3JJRJHEEHRUHHEHRHRURHRUEJRJRJRJRJRJRJRJRJRJFJRJRJRJRJRJRRJJRJRJDJDHRJJRHRHRHRHDHDHDHSJSHSHSHDHDBHDHEHDHDHDHDHHHDHDHDRJHSHSHDHDHHDDHHDHDHDHDHDJDJDJDJDJDJDJDHHDJEJEJXUDJENDYDIWJHEHDHDJSJEKWJEJEHRHHEHEHDHHDJRJDJHDHHHDHRHDHHAYAYSUEYEUDGHZUZGSJXDJDJHDJDVSKUSHEHHSIHDB😁😉😊😉💜👇😉👇😉😊😉👆😉💜👇😉👆😉😊😉😉😔👇😉✨😭👇😉👆😭😔👆😭☺️🙄😭👆💜🤔👆😭😊😉👇👆😉✨😉👆😉👇😉😉👆😭😭👇👇😭👇😭👇😉😉🖤😭✨😉😉😉💓🤨💓💓👆💓😔💜💙💜😂💜🤨😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤑🤑🤩😚☺️🤩🥰🤩🥰😍🥰😍😍🥰🥰😍😙😍😙🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑Msmdjjdjdjdididushdjdjdjfhdjejhdyfudjdjdjejejejd6jdjdj djjd the 7 and a few days 3rd 4 4 3 the will to make a decision on to the fir…